AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Mgr. Michal Fajták

Vzdelanie:
FTVŠ UK – špecializácia fitness

Špecializácia:
Fitnes, formovanie postavy, redukcia hmotnosti, stravovanie a zlepšenie kondície

Kontakt:

+421 908 839 121, michal.fajtak@golemtrener.sk 
Mgr. Andrej Holík

Vzdelanie:
FTVŠ UK - športový manažment

Špecializácia:
ľadový hokej

Mohlo by Vás zaujímať:
Andrej je profesionálnym športovcom v ľadovom hokeji. Počas dlhoročnej hokejovej praxe sa stretol s rôznymi tréningovými procesmi. Získal veľa skúseností s tréningami so špeciálnymi pomôckami ako fitlopta, bosu, trx, kettlebells a iné. Špecializuje sa na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností. Pomôže s redukciou hmotnosti, formovaním postavy, správnym držaním tela.

Kontakt:

+421918130253, andrej.holik@golemtrener.sk 
Tomáš Lovecký

Vzdelanie:
študent FTVŠ

Špecializácia:
Tomáš je študentom FTVŠ UK ktorý počas svojej športovej kariéry získal skúsenosti či už amatérskych alebo vrcholových športovcov. Je absolventom niekoľkých školení a pomôže vám splniť vaše očakávania ako sú redukcia hmotnosti, správne držanie tela.

Kontakt:

 0911 415 244, tomas.lovecky@golemtrener.sk

  
Mgr. Bibiana Macháčková - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Vyštudovala odbor fyzioterapia. Titul Magister rehabilitácie získala na Trnavskej univerzite.

Špecializácia:
Má niekoľkoročnú prax v štátnych aj súkromných zariadeniach : NsP Piešťany, Kúpele Piešťany, NRU Kováčová, IPR Mokrohajská, Eurorehab Bratislava, Neoprot Bratislava a Pilates medical Bratislava. Absolvovala odborné semináre a workshopy pod vedením aj zahraničných lektorov : Pilates body control, Fit-ball v rehabilitácii , Myoskeletárna medicína -mobilizačné a mäkké techniky , Balantes , Syndróm kostrče a panvového dna v rámci kineziologie a funkčnej patológie panvy, Kineziologia a patokinneziologia dolnej končatiny a nohy , Tejping hornej a dolnej končatiny a je Tréner III.triedy špecializácia Aerobic.

Služby:
Taktiež sa venuje detskej rehabilitácii so zameraním na chybné držanie tela a ploché nohy, ich prevencii a liečbe. Je autorkou knižky pre deti a ich rodičov,,Trápia vás ploché nohy ? ,, ktorá pomáha rodičom zvládnuť rehabilitačné cvičenia doma hravou formou. Venuje sa cvičeniu pre tehotné od prvého trimestra až po šestonedelie a spolu s odbornými radami tieto cvičenia vydala na DVD ,,Mamičky cvičia ,,. Vo svojej praxi využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, techniky Heleny Hermachovej, bankovanie a kineziotaping. Pri odstraňovaní svalových dysbalancií využíva školu chrbta, Spinálne cvičenia a metodiku Pilates. Zameriava sa na posilnenie hlbokého stabilizačného systém s využitím SM systému, Fitlopty, overbalu a Bosu. Na svojej práci ju najviac baví osobný prístup a tvorivosť. Pre každého klienta sa snaží nájsť tú najlepšiu cestu a dosiahnuť maximálny výsledok.

Kontakt:

0905 658 138, bibianamachackova@gmail.com 
Mgr. Daniela Dvorská - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany Magisterské štúdium – Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi kombinuje a prepája poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na funkčnú diagnostiku, prevenciu a terapiu porúch pohybového aparátu s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných funkcií. Počas terapie využíva mäkké a mobilizačné techniky na uvoľnenie myofasciálneho systému, ktoré dopĺňa Trigger Point terapiou a kineziotapingom. Sústreďuje sa hlavne na presne cielené pohyby so zameraním na stabilizáciu chrbtice pomocou cvičení vo vývojových polohách, ktoré dopĺňa podľa náročnosti pomôckami ako fitlopta, overball, theraband, TRX. Taktiež sa zameriava na odbúranie zlých pohybových stereotypov a nácvik posturálne správneho držania tela s využitím SM systému. V pohybovej terapii využíva balančné a proprioceptívne pomôcky pri instabilite v oblasti členkového kĺbu. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice, s ktorými sú spojené protrúzie a hernie medzistavcových platničiek, blokády stavcov. Pohybovú terapiu ďalej využíva u poúrazových stavoch, zlomeninách, vykĺbeniach kĺbov, pooperačných stavov po artroskopii a totálnych náhradách ramenných a bedrových kĺbov. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych príhodách a poškodeniach mozgu, tiež u pacientov s ochorením Sclerosis multiplex. Má skúsenosti aj s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Rieši bolesti chrbta a kĺbov v období gravidity a šestonedelí. Fyzioterapeutickú liečbu podľa diagnózy doplňuje o fyzikálnu terapiu, ktorou môže byť elektroterapia, ultrazvuk, rázová terapia pri výrastkoch na pätách, tenisovom lakti, magnetoterapia, bioptron a tiež vodoliečba.

Mohlo by Vás zaujímať:
Prax: I. Neurologická klinika, I.chirurgická klinika, I a II..interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava. Metodiky : - Diagnostika a terapia funkčných pohybových porúch - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - SM systém - Kinesiology taping - Škola chrbta - Trigger Point Therapy Foam Rolling

Kontakt:

0915 180 929, daniela.dvorska@gmail.com 
Norbert Ambroš

Vzdelanie:
FTVŠ UK

Špecializácia:
Šport a zdravie, poradenstvo v oblasti zdravej výživy, redukcia hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie silových a kondičných schopností.

Služby:
Študent FTVŠ špecializácia šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializácia: Norbert vám v Goleme poradí ohľadom zdravej výživy, zameriava sa na redukciu hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie kondičných a silových schopností pre rôzne vekové a zdravotné skupiny klientov. Bude vás viesť k uvedomeniu si potreby pravidelnej pohybovej činnosti ako súčasti životného štýlu.

Kontakt:

0902 813 375, norbert.ambros@golemtrener.sk 
Mgr. Eva Matlahová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Lekárska fakulta UK – bakalárske štúdium Slovenská zdravotnícka univerzita – magisterské štúdium

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi využíva poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na diagnostiku a následnú terapiu funkčných porúch pohybového aparátu, odstránenie svalových dysbalancií, kĺbových blokád, úpravu porušených pohybových stereotypov, posturálnu stabilizáciu, úpravu držania tela, školu chrbta. Ako certifikovaný DNS Terapeut, kladie dôraz predovšetkým na aktiváciu a posilnenie hlbokého stabilizačného systému, posturálnu stabilitu a stabilizáciu jednotlivých segmentov tela. Využíva pri tom aj cvičenie vo vývojových radách. Okrem toho využíva poznatky získané na ďalších odborných kurzoch, aplikuje najnovšie metodiky a terapeutické postupy. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice rôzneho charakteru, terapiou poúrazových stavov, zlomenín, luxácii, pooperačných stavov z oblasti neurológie, ortopédie, chirurgie, gynekológie. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych mozgových príhodách, so sclerosis multiplex, M. Parkinson, léziou tvarového nervu, n. facialis. Venuje sa aj fyzioterapii v oblasti pediatrie, cvičeniu s deťmi od 3 rokov s CHDT, M. Pertes, skoliózy ... Liečbu dopĺňa vodoliečbou ako aj fyzikálnou terapiou, elektroterapiou, ultrazvukom, magnetoterapiou, rázovou terapiou.

Mohlo by Vás zaujímať:
Absolvované odborné kurzy: - DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Certifikovaný DNS Terapeut - BlackRoll® Tréner - SM systém - Diagnostika a terapia funkčných porúch hybného systému - Kinesiology Taping - Kinezioterapia pri osteoporóze Prax: Liečebný ústav Čilistov, I. Neurologická klinika, I. Chirurgická klinika, I. II. Interná klinika UNB Bratislava

Kontakt:

0948 822 884, eva.matlahova@gmail.com 
Leo Levický

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy, tréner vo vrcholovom športe

Špecializácia:
poradenstvo v oblasti zdravej a športovej výživy, suplementácia, rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, tvarovanie postavy, naberanie svalovej hmoty, redukcia tuku, kondičná príprava pre športovcov v súťažnom i mimosúťažnom období

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej športovej kariéry a dlhoročnej futbalovej praxe, som sa stretol s veľkým množstvom rôznych tréningových procesov a metód, získal som veľa skúsenosti, ktoré môžem využiť v trénerskej praxi. V tréningu preferujem rozvoj silových schopností tradičnými metódami, najmä tréningy s voľnými váhami. Zakladám si na individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Kontakt:

+421 944 698 376, leo.levicky@golemtrener.sk 
Jakub Horvát

Vzdelanie:
FTVŠ/UK, Šport pre zdravie, Bc.

Špecializácia:
Výživa, fitnes, športová fyziológia, prevencia voči ochoreniam, odstraňovanie svalových disbalancií

Mohlo by Vás zaujímať:
Jakub je študentom FTVŠ UK. Zaujíma sa o športovú fyziológiu a súvisiacimi zmenami v ľudskom organizme vzhľadom na vek, pohlavie a fyzickú pripravenosť. Poznatky z danej problematiky využíva vo svojich tréningových programoch zameraných na redukciu tuku, nárast svalovej hmoty, zlepšenie fyzickej zdatnosti a prevencii voči ochoreniam. Vo svojich tréningoch taktiež využíva poznatky z najnovších výskumov v oblasti fitnes a silového tréningu. Poradí vám a pomôže pri tvorbe individuálneho a vyváženého jedálneho lístku. Záľuby: Crossfit, vzpieranie

Kontakt:

+421 944 292 022, jakub.horvat@golemtrener.sk 
Kristián Hvolka

Vzdelanie:
Zdravotnícka škola

Špecializácia:
Poradenstvo v oblasti: redukcia hmotnosti, tvarovanie postavy, zdravé stravovanie a výživové doplnky, zlepšenie kondičných, koordinačných a silových schopností, naberanie kvalitnej svalovej hmoty, rekondično-relaxačných cvičení na zlepšenie držania tela a posilnenie oslabených svalových partií.

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej trojročnej praxe v rôznych rehabilitačných a zdravotníckych zariadeniach som sa stretol so stovkou pacientov, ktorí trpeli poruchami pohybového systému, funkčnými poruchami, patologickými zmenami kostrového svalstva, oslabením rôznych svalových partií spôsobených sedavým zamestnaním – tieto skúsenosti využívam pri jednotlivých tréningoch s klientmi. So športom som začal ako žiak základnej školy, kde som sa venoval atletickým disciplínam. Momentálne sa už viac než 5 rokov venujem fitnes cvičeniu, kde využívam svoje poznatky zo vzdelania a z praxe. Taktiež vypracujem tréningový plán a jedálniček podľa individuálnych potrieb klientov.

Kontakt:

+421 911 482 738, kristian.hvolka@golemtrener.sk 
Bc. Angelika Živčicová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácii zameranej na chybné držanie tela a ploché nohy, prevenci a následnej liečbe. Využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Pri odstraňovaní svalových disbalancií využíva techniku správneho stereotypu dýchania a reedukáciu držanie tela, za pomoci poznatkov z metódy SM systém a školy chrbta. Vo svojej praxi využíva a aplikuje znalosti a metodiky, nadobudnuté z klinickej praxe,odbornej praxe a odborných kurzov. Následne tieto teoretické vedomosti a manuálne techniky využíva pri pohybovej liečbe a fyzioterapií poúrazových stavov, pooperačných stavov, bolestiach chrbta a pohybového aparátu, či už v akútnej alebo chronickej fáze. Zaoberá sa pohybovou liečbou pri Sclerosis multiplex, pri neurologických ochoreniach, pri športových úrazoch a zraneniach. Má skúsenosti s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Vrámci fyzioterapeutickej liečby využíva fyzikálnu terapiu, ktorou je magnetoterapia, elektroterapia, ultrazvuk, rázová vlna, vodoliečba a bioptron.

Mohlo by Vás zaujímať:
Certifikáty: SM systém A,B časť Bankovanie - vákuová masáž Hernia disku v krčnej chrbtici+HK Prax: Eurorehab s.r.o VKÚ Piešťany Poliklinika Piešťany NURCH Piešťany Nemocnica A.Wintera Piešťany

Kontakt:

+421 915 266 243, angelika.zivcicova@gmail.com 
Bc. Alexander Homer

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

Špecializácia:
Poradenstvo v oblasti zdravej výživy a redukcie hmotnosti, formovanie postavy, kondičná príprava futbalistov

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej futbalovej kariéry a štúdia na FTVŠ sa stretol so širokým spektrom tréningových procesov. Svoje poznatky využíva počas tréningov zameraných na kondičnú prípravu vrcholových aj amatérskych športovcov, redukciu tuku, správne držanie tela. Počas tréningu sa snaží prispôsobiť potrebám klienta a preferuje individuálny prístup.

Kontakt:

tel.: 0902 784 196

E-mail: alexander.homer@golemtrener.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M