AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
EUROVEA
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Bc. Patrik Viša - hlavný tréner

Vzdelanie:
FTVŠ – UK, kondičný tréner a tréner 1.stupňa v kulturistike

Špecializácia:
Študent fakulty telesnej výchovy a športu špecializácia kondičný tréner vo vrcholovom športe.V minulosti bol aktívny športovec, hráč basketbalu zaradený aj do juniorského reprezentačného výberu SR.

Mohlo by Vás zaujímať:
V Goleme Vám Patrik poradí v oblasti zdravej výživy a pomôže Vám upraviť stravovacie návyky. Špecializuje sa na budovanie svalovej hmoty, formovanie postavy odbúravanie telesného tuku, spevnenie stredu tela, zlepšenie hlbokého stabilizačného systému pomocou balančných pomôcok a rozvoj všeobecnej sily pomocou funkčného tréningu. Tiež pomôže pri rozvoji kondičných schopností.

Kontakt:

+421 910 901 883, patrik.visa@golemtrener.sk 
Mgr. Michal Fajták

Vzdelanie:
FTVŠ UK – špecializácia fitness

Špecializácia:
Fitnes, formovanie postavy, redukcia hmotnosti, stravovanie a zlepšenie kondície

Kontakt:

+421 908 839 121, michal.fajtak@golemtrener.sk 
Mgr. Andrej Holík

Vzdelanie:
FTVŠ UK - športový manažment

Špecializácia:
ľadový hokej

Mohlo by Vás zaujímať:
Andrej je profesionálnym športovcom v ľadovom hokeji. Počas dlhoročnej hokejovej praxe sa stretol s rôznymi tréningovými procesmi. Získal veľa skúseností s tréningami so špeciálnymi pomôckami ako fitlopta, bosu, trx, kettlebells a iné. Špecializuje sa na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností. Pomôže s redukciou hmotnosti, formovaním postavy, správnym držaním tela.

Kontakt:

+421918130253, andrej.holik@golemtrener.sk 
Tomáš Lovecký

Vzdelanie:
študent FTVŠ

Špecializácia:
Tomáš je študentom FTVŠ UK ktorý počas svojej športovej kariéry získal skúsenosti či už amatérskych alebo vrcholových športovcov. Je absolventom niekoľkých školení a pomôže vám splniť vaše očakávania ako sú redukcia hmotnosti, správne držanie tela.

Kontakt:

 0911 415 244, tomas.lovecky@golemtrener.sk

  
Mgr. Bibiana Macháčková - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Vyštudovala odbor fyzioterapia. Titul Magister rehabilitácie získala na Trnavskej univerzite.

Špecializácia:
Má niekoľkoročnú prax v štátnych aj súkromných zariadeniach : NsP Piešťany, Kúpele Piešťany, NRU Kováčová, IPR Mokrohajská, Eurorehab Bratislava, Neoprot Bratislava a Pilates medical Bratislava. Absolvovala odborné semináre a workshopy pod vedením aj zahraničných lektorov : Pilates body control, Fit-ball v rehabilitácii , Myoskeletárna medicína -mobilizačné a mäkké techniky , Balantes , Syndróm kostrče a panvového dna v rámci kineziologie a funkčnej patológie panvy, Kineziologia a patokinneziologia dolnej končatiny a nohy , Tejping hornej a dolnej končatiny a je Tréner III.triedy špecializácia Aerobic.

Služby:
Taktiež sa venuje detskej rehabilitácii so zameraním na chybné držanie tela a ploché nohy, ich prevencii a liečbe. Je autorkou knižky pre deti a ich rodičov,,Trápia vás ploché nohy ? ,, ktorá pomáha rodičom zvládnuť rehabilitačné cvičenia doma hravou formou. Venuje sa cvičeniu pre tehotné od prvého trimestra až po šestonedelie a spolu s odbornými radami tieto cvičenia vydala na DVD ,,Mamičky cvičia ,,. Vo svojej praxi využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, techniky Heleny Hermachovej, bankovanie a kineziotaping. Pri odstraňovaní svalových dysbalancií využíva školu chrbta, Spinálne cvičenia a metodiku Pilates. Zameriava sa na posilnenie hlbokého stabilizačného systém s využitím SM systému, Fitlopty, overbalu a Bosu. Na svojej práci ju najviac baví osobný prístup a tvorivosť. Pre každého klienta sa snaží nájsť tú najlepšiu cestu a dosiahnuť maximálny výsledok.

Kontakt:

0905 658 138, bibianamachackova@gmail.com 
Mgr. Zuzana Droppová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
LFUK- bakalárske štúdium, odbor fyzioterapia SZU- magisterské štúdium, odbor fyzioterapia Registrovaný fyzioterapeut – Slovenská Komora Fyzioterapeutov

Špecializácia:
Venuje sa diagnostike funkčných porúch a ich následnej terapii s využitím mäkkých, mobilizačných a manuálnych techník, bankovania, kineziotapingu, odstraňovaniu svalových dysbalancií reedukáciou držania tela a správneho stereotypu dýchania, pri ktorom využíva školu chrbta, SM- systém a poznatky z metodiky Pilates. Následne sa zameriava na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, pri ktorom používa rôzne druhy balančných pomôcok. Vo svojej praxi aplikuje znalosti a kombináciu metodík, získané z klinickej praxe, odborných kurzov a kongresov. Tieto teoretické vedomosti a manuálne zručnosti využíva pri fyzioterapii a pohybovej liečbe poúrazových, pooperačných stavov, polytraumatizmov a tiež pri bolestiach chrbta v akútnej i chronickej forme. Pohybovú terapiu aplikuje aj u pacientov po náhlych cievnych príhodách, so sclerosis multiplex, s neurologickými ochoreniami, ale aj po športových úrazoch. Špeciálnymi metodikami a ich kombináciami odstraňuje i bolesti chrbta v období tehotenstva a v šestonedelí. Liečbu dopĺňa fyzikálnou terapiou Phyaction, ultrazvukom, magnetoterapiou, bioptronovou lampou a tiež rázovou terapiou, ktorú využíva najmä pri výrastkoch na pätách, bolestivých úponoch šliach a ligament. Zároveň vedie skupinové cvičenia Pilates Medici.

Mohlo by Vás zaujímať:
Doterajšia prax: EUROREHAB s.r.o, Univerzitná nemocnica Bratislava, chirurgická klinika, neurologická klinika, interné kliniky, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, telovýchovné lekárstvo LFUK. Certifikáty: Diagnostika a terapia funkčných porúch Kineziotejping Škola chrbta podľa Raševa, instabilné plošiny Rašev Posturomed, cvičenie na fitloptách Pilates medici Vývojová kineziológia SM systém Bobath koncept, McKenzie, Brunkowová

Kontakt:

0917 229 730, zuzudroppova@gmail.com 
Mgr. Daniela Dvorská - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany Magisterské štúdium – Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi kombinuje a prepája poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na funkčnú diagnostiku, prevenciu a terapiu porúch pohybového aparátu s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných funkcií. Počas terapie využíva mäkké a mobilizačné techniky na uvoľnenie myofasciálneho systému, ktoré dopĺňa Trigger Point terapiou a kineziotapingom. Sústreďuje sa hlavne na presne cielené pohyby so zameraním na stabilizáciu chrbtice pomocou cvičení vo vývojových polohách, ktoré dopĺňa podľa náročnosti pomôckami ako fitlopta, overball, theraband, TRX. Taktiež sa zameriava na odbúranie zlých pohybových stereotypov a nácvik posturálne správneho držania tela s využitím SM systému. V pohybovej terapii využíva balančné a proprioceptívne pomôcky pri instabilite v oblasti členkového kĺbu. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice, s ktorými sú spojené protrúzie a hernie medzistavcových platničiek, blokády stavcov. Pohybovú terapiu ďalej využíva u poúrazových stavoch, zlomeninách, vykĺbeniach kĺbov, pooperačných stavov po artroskopii a totálnych náhradách ramenných a bedrových kĺbov. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych príhodách a poškodeniach mozgu, tiež u pacientov s ochorením Sclerosis multiplex. Má skúsenosti aj s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Rieši bolesti chrbta a kĺbov v období gravidity a šestonedelí. Fyzioterapeutickú liečbu podľa diagnózy doplňuje o fyzikálnu terapiu, ktorou môže byť elektroterapia, ultrazvuk, rázová terapia pri výrastkoch na pätách, tenisovom lakti, magnetoterapia, bioptron a tiež vodoliečba.

Mohlo by Vás zaujímať:
Prax: I. Neurologická klinika, I.chirurgická klinika, I a II..interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava. Metodiky : - Diagnostika a terapia funkčných pohybových porúch - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - SM systém - Kinesiology taping - Škola chrbta - Trigger Point Therapy Foam Rolling

Kontakt:

0915 180 929, daniela.dvorska@gmail.com 
Norbert Ambroš

Vzdelanie:
FTVŠ UK

Špecializácia:
Šport a zdravie, poradenstvo v oblasti zdravej výživy, redukcia hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie silových a kondičných schopností.

Služby:
Študent FTVŠ špecializácia šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializácia: Norbert vám v Goleme poradí ohľadom zdravej výživy, zameriava sa na redukciu hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie kondičných a silových schopností pre rôzne vekové a zdravotné skupiny klientov. Bude vás viesť k uvedomeniu si potreby pravidelnej pohybovej činnosti ako súčasti životného štýlu.

Kontakt:

0902 813 375, norbert.ambros@golemtrener.sk 
Bc . Michal Studenič

Vzdelanie:
FTVŠ - UK, Kondičný tréner a výživový poradca

Špecializácia:
Poradenstvo a tvorba stravovacích plánov, formovanie postavy, redukcie tuku a naberanie svalovej hmoty. Michal Vám pomôže v oblasti správneho držania tela, rozvoji kondičných a koordinačných schopností. Venuje sa súťažne naturálnej kulturistike kde získal veľa skúseností a vedomostí ako správne tvarovať ľudské telo.

Kontakt:

+421 915 366 548, michal.studenic@golemtrener.sk 
Mgr. Eva Matlahová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Lekárska fakulta UK – bakalárske štúdium Slovenská zdravotnícka univerzita – magisterské štúdium

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi využíva poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na diagnostiku a následnú terapiu funkčných porúch pohybového aparátu, odstránenie svalových dysbalancií, kĺbových blokád, úpravu porušených pohybových stereotypov, posturálnu stabilizáciu, úpravu držania tela, školu chrbta. Ako certifikovaný DNS Terapeut, kladie dôraz predovšetkým na aktiváciu a posilnenie hlbokého stabilizačného systému, posturálnu stabilitu a stabilizáciu jednotlivých segmentov tela. Využíva pri tom aj cvičenie vo vývojových radách. Okrem toho využíva poznatky získané na ďalších odborných kurzoch, aplikuje najnovšie metodiky a terapeutické postupy. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice rôzneho charakteru, terapiou poúrazových stavov, zlomenín, luxácii, pooperačných stavov z oblasti neurológie, ortopédie, chirurgie, gynekológie. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych mozgových príhodách, so sclerosis multiplex, M. Parkinson, léziou tvarového nervu, n. facialis. Venuje sa aj fyzioterapii v oblasti pediatrie, cvičeniu s deťmi od 3 rokov s CHDT, M. Pertes, skoliózy ... Liečbu dopĺňa vodoliečbou ako aj fyzikálnou terapiou, elektroterapiou, ultrazvukom, magnetoterapiou, rázovou terapiou.

Mohlo by Vás zaujímať:
Absolvované odborné kurzy: - DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Certifikovaný DNS Terapeut - BlackRoll® Tréner - SM systém - Diagnostika a terapia funkčných porúch hybného systému - Kinesiology Taping - Kinezioterapia pri osteoporóze Prax: Liečebný ústav Čilistov, I. Neurologická klinika, I. Chirurgická klinika, I. II. Interná klinika UNB Bratislava

Kontakt:

0948 822 884, eva.matlahova@gmail.com 
Mgr. Ivan Feneš

Vzdelanie:
FTVŠ UK

Špecializácia:
Ivan je tréner s 15 ročnou trénerskou praxou vo vrcholovom športe. Venuje sa funkčnému tréningu,formovaniu postavy, redukcii hmotnosti, rozvoju kondičných a koordinačných schopností.

Kontakt:

Tel: 0905/119266, ivan.fenes@golemtrener.sk

  
Leo Levický

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy, tréner vo vrcholovom športe

Špecializácia:
poradenstvo v oblasti zdravej a športovej výživy, suplementácia, rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, tvarovanie postavy, naberanie svalovej hmoty, redukcia tuku, kondičná príprava pre športovcov v súťažnom i mimosúťažnom období

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej športovej kariéry a dlhoročnej futbalovej praxe, som sa stretol s veľkým množstvom rôznych tréningových procesov a metód, získal som veľa skúsenosti, ktoré môžem využiť v trénerskej praxi. V tréningu preferujem rozvoj silových schopností tradičnými metódami, najmä tréningy s voľnými váhami. Zakladám si na individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Kontakt:

+421 944 698 376, leo.levicky@golemtrener.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M