AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

INŠTRUKTORI
Mgr. Bibiana Macháčková - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Vyštudovala odbor fyzioterapia. Titul Magister rehabilitácie získala na Trnavskej univerzite.

Špecializácia:
Má niekoľkoročnú prax v štátnych aj súkromných zariadeniach : NsP Piešťany, Kúpele Piešťany, NRU Kováčová, IPR Mokrohajská, Eurorehab Bratislava, Neoprot Bratislava a Pilates medical Bratislava. Absolvovala odborné semináre a workshopy pod vedením aj zahraničných lektorov : Pilates body control, Fit-ball v rehabilitácii , Myoskeletárna medicína -mobilizačné a mäkké techniky , Balantes , Syndróm kostrče a panvového dna v rámci kineziologie a funkčnej patológie panvy, Kineziologia a patokinneziologia dolnej končatiny a nohy , Tejping hornej a dolnej končatiny a je Tréner III.triedy špecializácia Aerobic.

Služby:
Taktiež sa venuje detskej rehabilitácii so zameraním na chybné držanie tela a ploché nohy, ich prevencii a liečbe. Je autorkou knižky pre deti a ich rodičov,,Trápia vás ploché nohy ? ,, ktorá pomáha rodičom zvládnuť rehabilitačné cvičenia doma hravou formou. Venuje sa cvičeniu pre tehotné od prvého trimestra až po šestonedelie a spolu s odbornými radami tieto cvičenia vydala na DVD ,,Mamičky cvičia ,,. Vo svojej praxi využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, techniky Heleny Hermachovej, bankovanie a kineziotaping. Pri odstraňovaní svalových dysbalancií využíva školu chrbta, Spinálne cvičenia a metodiku Pilates. Zameriava sa na posilnenie hlbokého stabilizačného systém s využitím SM systému, Fitlopty, overbalu a Bosu. Na svojej práci ju najviac baví osobný prístup a tvorivosť. Pre každého klienta sa snaží nájsť tú najlepšiu cestu a dosiahnuť maximálny výsledok.

Kontakt:

0905 658 138, bibianamachackova@gmail.com 
Mgr. Daniela Dvorská - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany Magisterské štúdium – Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi kombinuje a prepája poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na funkčnú diagnostiku, prevenciu a terapiu porúch pohybového aparátu s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných funkcií. Počas terapie využíva mäkké a mobilizačné techniky na uvoľnenie myofasciálneho systému, ktoré dopĺňa Trigger Point terapiou a kineziotapingom. Sústreďuje sa hlavne na presne cielené pohyby so zameraním na stabilizáciu chrbtice pomocou cvičení vo vývojových polohách, ktoré dopĺňa podľa náročnosti pomôckami ako fitlopta, overball, theraband, TRX. Taktiež sa zameriava na odbúranie zlých pohybových stereotypov a nácvik posturálne správneho držania tela s využitím SM systému. V pohybovej terapii využíva balančné a proprioceptívne pomôcky pri instabilite v oblasti členkového kĺbu. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice, s ktorými sú spojené protrúzie a hernie medzistavcových platničiek, blokády stavcov. Pohybovú terapiu ďalej využíva u poúrazových stavoch, zlomeninách, vykĺbeniach kĺbov, pooperačných stavov po artroskopii a totálnych náhradách ramenných a bedrových kĺbov. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych príhodách a poškodeniach mozgu, tiež u pacientov s ochorením Sclerosis multiplex. Má skúsenosti aj s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Rieši bolesti chrbta a kĺbov v období gravidity a šestonedelí. Fyzioterapeutickú liečbu podľa diagnózy doplňuje o fyzikálnu terapiu, ktorou môže byť elektroterapia, ultrazvuk, rázová terapia pri výrastkoch na pätách, tenisovom lakti, magnetoterapia, bioptron a tiež vodoliečba.

Mohlo by Vás zaujímať:
Prax: I. Neurologická klinika, I.chirurgická klinika, I a II..interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava. Metodiky : - Diagnostika a terapia funkčných pohybových porúch - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - SM systém - Kinesiology taping - Škola chrbta - Trigger Point Therapy Foam Rolling

Kontakt:

0915 180 929, daniela.dvorska@gmail.com 
Mgr. Eva Matlahová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Lekárska fakulta UK – bakalárske štúdium Slovenská zdravotnícka univerzita – magisterské štúdium

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi využíva poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na diagnostiku a následnú terapiu funkčných porúch pohybového aparátu, odstránenie svalových dysbalancií, kĺbových blokád, úpravu porušených pohybových stereotypov, posturálnu stabilizáciu, úpravu držania tela, školu chrbta. Ako certifikovaný DNS Terapeut, kladie dôraz predovšetkým na aktiváciu a posilnenie hlbokého stabilizačného systému, posturálnu stabilitu a stabilizáciu jednotlivých segmentov tela. Využíva pri tom aj cvičenie vo vývojových radách. Okrem toho využíva poznatky získané na ďalších odborných kurzoch, aplikuje najnovšie metodiky a terapeutické postupy. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice rôzneho charakteru, terapiou poúrazových stavov, zlomenín, luxácii, pooperačných stavov z oblasti neurológie, ortopédie, chirurgie, gynekológie. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych mozgových príhodách, so sclerosis multiplex, M. Parkinson, léziou tvarového nervu, n. facialis. Venuje sa aj fyzioterapii v oblasti pediatrie, cvičeniu s deťmi od 3 rokov s CHDT, M. Pertes, skoliózy ... Liečbu dopĺňa vodoliečbou ako aj fyzikálnou terapiou, elektroterapiou, ultrazvukom, magnetoterapiou, rázovou terapiou.

Mohlo by Vás zaujímať:
Absolvované odborné kurzy: - DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Certifikovaný DNS Terapeut - BlackRoll® Tréner - SM systém - Diagnostika a terapia funkčných porúch hybného systému - Kinesiology Taping - Kinezioterapia pri osteoporóze Prax: Liečebný ústav Čilistov, I. Neurologická klinika, I. Chirurgická klinika, I. II. Interná klinika UNB Bratislava

Kontakt:

0948 822 884, eva.matlahova@gmail.com 
Bc. Angelika Živčicová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácii zameranej na chybné držanie tela a ploché nohy, prevenci a následnej liečbe. Využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Pri odstraňovaní svalových disbalancií využíva techniku správneho stereotypu dýchania a reedukáciu držanie tela, za pomoci poznatkov z metódy SM systém a školy chrbta. Vo svojej praxi využíva a aplikuje znalosti a metodiky, nadobudnuté z klinickej praxe,odbornej praxe a odborných kurzov. Následne tieto teoretické vedomosti a manuálne techniky využíva pri pohybovej liečbe a fyzioterapií poúrazových stavov, pooperačných stavov, bolestiach chrbta a pohybového aparátu, či už v akútnej alebo chronickej fáze. Zaoberá sa pohybovou liečbou pri Sclerosis multiplex, pri neurologických ochoreniach, pri športových úrazoch a zraneniach. Má skúsenosti s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Vrámci fyzioterapeutickej liečby využíva fyzikálnu terapiu, ktorou je magnetoterapia, elektroterapia, ultrazvuk, rázová vlna, vodoliečba a bioptron.

Mohlo by Vás zaujímať:
Certifikáty: SM systém A,B časť Bankovanie - vákuová masáž Hernia disku v krčnej chrbtici+HK Prax: Eurorehab s.r.o VKÚ Piešťany Poliklinika Piešťany NURCH Piešťany Nemocnica A.Wintera Piešťany

Kontakt:

+421 915 266 243, angelika.zivcicova@gmail.com 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M