AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI
Mgr. Michal Fajták

Vzdelanie:
FTVŠ UK – špecializácia fitness

Špecializácia:
Fitnes, formovanie postavy, redukcia hmotnosti, stravovanie a zlepšenie kondície

Kontakt:

+421 908 839 121, michal.fajtak@golemtrener.sk 
Mgr. Andrej Holík

Vzdelanie:
FTVŠ UK - športový manažment

Špecializácia:
ľadový hokej

Mohlo by Vás zaujímať:
Andrej je profesionálnym športovcom v ľadovom hokeji. Počas dlhoročnej hokejovej praxe sa stretol s rôznymi tréningovými procesmi. Získal veľa skúseností s tréningami so špeciálnymi pomôckami ako fitlopta, bosu, trx, kettlebells a iné. Špecializuje sa na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností. Pomôže s redukciou hmotnosti, formovaním postavy, správnym držaním tela.

Kontakt:

+421918130253, andrej.holik@golemtrener.sk 
Tomáš Lovecký

Vzdelanie:
študent FTVŠ

Špecializácia:
Tomáš je študentom FTVŠ UK ktorý počas svojej športovej kariéry získal skúsenosti či už amatérskych alebo vrcholových športovcov. Je absolventom niekoľkých školení a pomôže vám splniť vaše očakávania ako sú redukcia hmotnosti, správne držanie tela.

Kontakt:

 0911 415 244, tomas.lovecky@golemtrener.sk

  
Norbert Ambroš

Vzdelanie:
FTVŠ UK

Špecializácia:
Šport a zdravie, poradenstvo v oblasti zdravej výživy, redukcia hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie silových a kondičných schopností.

Služby:
Študent FTVŠ špecializácia šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializácia: Norbert vám v Goleme poradí ohľadom zdravej výživy, zameriava sa na redukciu hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie kondičných a silových schopností pre rôzne vekové a zdravotné skupiny klientov. Bude vás viesť k uvedomeniu si potreby pravidelnej pohybovej činnosti ako súčasti životného štýlu.

Kontakt:

0902 813 375, norbert.ambros@golemtrener.sk 
Leo Levický

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy, tréner vo vrcholovom športe

Špecializácia:
poradenstvo v oblasti zdravej a športovej výživy, suplementácia, rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, tvarovanie postavy, naberanie svalovej hmoty, redukcia tuku, kondičná príprava pre športovcov v súťažnom i mimosúťažnom období

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej športovej kariéry a dlhoročnej futbalovej praxe, som sa stretol s veľkým množstvom rôznych tréningových procesov a metód, získal som veľa skúsenosti, ktoré môžem využiť v trénerskej praxi. V tréningu preferujem rozvoj silových schopností tradičnými metódami, najmä tréningy s voľnými váhami. Zakladám si na individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Kontakt:

+421 944 698 376, leo.levicky@golemtrener.sk 
Jakub Horvát

Vzdelanie:
FTVŠ/UK, Šport pre zdravie, Bc.

Špecializácia:
Výživa, fitnes, športová fyziológia, prevencia voči ochoreniam, odstraňovanie svalových disbalancií

Mohlo by Vás zaujímať:
Jakub je študentom FTVŠ UK. Zaujíma sa o športovú fyziológiu a súvisiacimi zmenami v ľudskom organizme vzhľadom na vek, pohlavie a fyzickú pripravenosť. Poznatky z danej problematiky využíva vo svojich tréningových programoch zameraných na redukciu tuku, nárast svalovej hmoty, zlepšenie fyzickej zdatnosti a prevencii voči ochoreniam. Vo svojich tréningoch taktiež využíva poznatky z najnovších výskumov v oblasti fitnes a silového tréningu. Poradí vám a pomôže pri tvorbe individuálneho a vyváženého jedálneho lístku. Záľuby: Crossfit, vzpieranie

Kontakt:

+421 944 292 022, jakub.horvat@golemtrener.sk 
Kristián Hvolka

Vzdelanie:
Zdravotnícka škola

Špecializácia:
Poradenstvo v oblasti: redukcia hmotnosti, tvarovanie postavy, zdravé stravovanie a výživové doplnky, zlepšenie kondičných, koordinačných a silových schopností, naberanie kvalitnej svalovej hmoty, rekondično-relaxačných cvičení na zlepšenie držania tela a posilnenie oslabených svalových partií.

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej trojročnej praxe v rôznych rehabilitačných a zdravotníckych zariadeniach som sa stretol so stovkou pacientov, ktorí trpeli poruchami pohybového systému, funkčnými poruchami, patologickými zmenami kostrového svalstva, oslabením rôznych svalových partií spôsobených sedavým zamestnaním – tieto skúsenosti využívam pri jednotlivých tréningoch s klientmi. So športom som začal ako žiak základnej školy, kde som sa venoval atletickým disciplínam. Momentálne sa už viac než 5 rokov venujem fitnes cvičeniu, kde využívam svoje poznatky zo vzdelania a z praxe. Taktiež vypracujem tréningový plán a jedálniček podľa individuálnych potrieb klientov.

Kontakt:

+421 911 482 738, kristian.hvolka@golemtrener.sk 
Bc. Alexander Homer

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

Špecializácia:
Poradenstvo v oblasti zdravej výživy a redukcie hmotnosti, formovanie postavy, kondičná príprava futbalistov

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej futbalovej kariéry a štúdia na FTVŠ sa stretol so širokým spektrom tréningových procesov. Svoje poznatky využíva počas tréningov zameraných na kondičnú prípravu vrcholových aj amatérskych športovcov, redukciu tuku, správne držanie tela. Počas tréningu sa snaží prispôsobiť potrebám klienta a preferuje individuálny prístup.

Kontakt:

tel.: 0902 784 196

E-mail: alexander.homer@golemtrener.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M