AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI
Mgr. Michal Fajták

Vzdelanie:
FTVŠ UK – špecializácia fitness

Špecializácia:
Fitnes, formovanie postavy, redukcia hmotnosti, stravovanie a zlepšenie kondície

Kontakt:

+421 908 839 121, michal.fajtak@golemtrener.sk 
Mgr. Andrej Holík

Vzdelanie:
FTVŠ UK - športový manažment

Špecializácia:
ľadový hokej

Mohlo by Vás zaujímať:
Andrej je profesionálnym športovcom v ľadovom hokeji. Počas dlhoročnej hokejovej praxe sa stretol s rôznymi tréningovými procesmi. Získal veľa skúseností s tréningami so špeciálnymi pomôckami ako fitlopta, bosu, trx, kettlebells a iné. Špecializuje sa na rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností. Pomôže s redukciou hmotnosti, formovaním postavy, správnym držaním tela.

Kontakt:

+421918130253, andrej.holik@golemtrener.sk 
Tomáš Lovecký

Vzdelanie:
študent FTVŠ

Špecializácia:
Tomáš je študentom FTVŠ UK ktorý počas svojej športovej kariéry získal skúsenosti či už amatérskych alebo vrcholových športovcov. Je absolventom niekoľkých školení a pomôže vám splniť vaše očakávania ako sú redukcia hmotnosti, správne držanie tela.

Kontakt:

 0911 415 244, tomas.lovecky@golemtrener.sk

  
Norbert Ambroš

Vzdelanie:
FTVŠ UK

Špecializácia:
Šport a zdravie, poradenstvo v oblasti zdravej výživy, redukcia hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie silových a kondičných schopností.

Služby:
Študent FTVŠ špecializácia šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializácia: Norbert vám v Goleme poradí ohľadom zdravej výživy, zameriava sa na redukciu hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie kondičných a silových schopností pre rôzne vekové a zdravotné skupiny klientov. Bude vás viesť k uvedomeniu si potreby pravidelnej pohybovej činnosti ako súčasti životného štýlu.

Kontakt:

0902 813 375, norbert.ambros@golemtrener.sk 
Leo Levický

Vzdelanie:
FTVŠ UK - učiteľstvo telesnej výchovy, tréner vo vrcholovom športe

Špecializácia:
poradenstvo v oblasti zdravej a športovej výživy, suplementácia, rozvoj silových, kondičných a koordinačných schopností, tvarovanie postavy, naberanie svalovej hmoty, redukcia tuku, kondičná príprava pre športovcov v súťažnom i mimosúťažnom období

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej športovej kariéry a dlhoročnej futbalovej praxe, som sa stretol s veľkým množstvom rôznych tréningových procesov a metód, získal som veľa skúsenosti, ktoré môžem využiť v trénerskej praxi. V tréningu preferujem rozvoj silových schopností tradičnými metódami, najmä tréningy s voľnými váhami. Zakladám si na individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Kontakt:

+421 944 698 376, leo.levicky@golemtrener.sk 
Marko Vasaráb

Vzdelanie:
FTVŠ UK- kondičné trénerstvo

Špecializácia:
Rozvoj kondičných schopností: sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia a kĺbová pohyblivosť. Poradenstvo v oblasti zdravej a športovej výživy. Formovanie postavy, redukcia tuku, naberanie svalovej hmoty

Mohlo by Vás zaujímať:
V tréningovom procese využíva rôzne formy ,metódy a pomôcky s ktorými sa stretol počas štúdia na škole a pôsobenia vo futbalových kluboch. Pri práci s klientmi dbá na správne držanie tela, prevedenie cvičení a vyrovnanie svalových disbalancií. Preferuje individuálny prístup a bezpečnosť.

Kontakt:

+421 919 415 846,  marko.vasarab@golemtrener.sk 
Jakub Horvát

Vzdelanie:
FTVŠ/UK, Šport pre zdravie, Bc.

Špecializácia:
Výživa, fitnes, športová fyziológia, prevencia voči ochoreniam, odstraňovanie svalových disbalancií

Mohlo by Vás zaujímať:
Jakub je študentom FTVŠ UK. Zaujíma sa o športovú fyziológiu a súvisiacimi zmenami v ľudskom organizme vzhľadom na vek, pohlavie a fyzickú pripravenosť. Poznatky z danej problematiky využíva vo svojich tréningových programoch zameraných na redukciu tuku, nárast svalovej hmoty, zlepšenie fyzickej zdatnosti a prevencii voči ochoreniam. Vo svojich tréningoch taktiež využíva poznatky z najnovších výskumov v oblasti fitnes a silového tréningu. Poradí vám a pomôže pri tvorbe individuálneho a vyváženého jedálneho lístku. Záľuby: Crossfit, vzpieranie

Kontakt:

+421 944 292 022, jakub.horvat@golemtrener.sk 
Kristián Hvolka

Vzdelanie:
Zdravotnícka škola

Špecializácia:
Poradenstvo v oblasti: redukcia hmotnosti, tvarovanie postavy, zdravé stravovanie a výživové doplnky, zlepšenie kondičných, koordinačných a silových schopností, naberanie kvalitnej svalovej hmoty, rekondično-relaxačných cvičení na zlepšenie držania tela a posilnenie oslabených svalových partií.

Mohlo by Vás zaujímať:
Počas svojej trojročnej praxe v rôznych rehabilitačných a zdravotníckych zariadeniach som sa stretol so stovkou pacientov, ktorí trpeli poruchami pohybového systému, funkčnými poruchami, patologickými zmenami kostrového svalstva, oslabením rôznych svalových partií spôsobených sedavým zamestnaním – tieto skúsenosti využívam pri jednotlivých tréningoch s klientmi. So športom som začal ako žiak základnej školy, kde som sa venoval atletickým disciplínam. Momentálne sa už viac než 5 rokov venujem fitnes cvičeniu, kde využívam svoje poznatky zo vzdelania a z praxe. Taktiež vypracujem tréningový plán a jedálniček podľa individuálnych potrieb klientov.

Kontakt:

+421 911 482 738, kristian.hvolka@golemtrener.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M