AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
EUROVEA
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Mgr. Miroslav Gočik - Hlavný tréner

Vzdelanie:
FŠ PU, Fitnes tréner III. stupňa, TRX, Core, Výživa a ďalšie

Mohlo by Vás zaujímať:
Miro je absolventom FŠ PU, bývalý hráč tenisu a reprezentant speedbadmintonu. Okrem telovýchovného vzdelania pracuje na zdokonaľovaní svojich vedomostí pravidelným absolvovaním nových školení. Počas tréningu sa zameriava na redukciu tuku, budovanie svalovej hmoty, posilnenie hlbokého stabilizačného systému (CORE), správne držanie tela, odstraňovanie svalovej nerovnováhy spôsobenej jednostranným zaťažením a sedavým zamestnaním, správnu životosprávu s individuálnym prístupom k spokojnosti každého klienta.

Kontakt:

+421 918 324 586, miroslav.gocik@golemtrener.sk 
Bc. Roman Borovský

Vzdelanie:
Akadémia ozbrojených síl, UPJŠ, tréner III. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Mohlo by Vás zaujímať:
Roman sa pohybuje v oblasti kulturistiky a fitnes 7 rokov. Je certifikovaný tréner najvyššieho III. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji (v SAKFST), kondičný tréner 1. stupňa a osobným trénerom TRX s medzinárodnou platnosťou (STC L1). Počas svojho pôsobenia v GOLEMe (od otvorenia 1.11.2012) sa taktiež zúčastnil mnohých interných školení pod kvalifikovaným vedením. Dokáže sa prispôsobiť požiadavkám klientov rôznych skupín a podľa nich vhodne zvoliť cvičebný postup. Aktívne sa venoval bojovým športom, pričom sa od Aikida postupne dopracoval až k miešaným bojovým umeniam (MMA). V tréningu sa sústreďuje na redukciu tuku, zlepšenie kondície a sily. He is fluent in English and German.

Kontakt:

   +421 903 167 382, roman.borovsky@golemtrener.sk 
Igor Matlák

Vzdelanie:
tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Mohlo by Vás zaujímať:
Igor je aktívny športovec. V oblasti fitnes sa pohybuje už 25 rokov. Dlhodobo pracoval ako asistent manažéra vlastnej ochrany, kde absolvoval rôzne cvičebné programy. Rok slúžil u červených baretoch, vďaka čomu získal skúsenosti tvrdého fyzického tréningu. Naďalej pracuje na zdokonaľovaní svojich vedomostí rôznymi školeniami. Ku každému klientovi pristupuje individuálne na základe jeho požiadaviek a schopností. Igorove skúsenosti vám pomôžu pri naberaní svalovej hmoty a zvyšovaní sily, redukcii telesného tuku a váhy, zlepšenie fyzickej kondície a zdravia. Igor pôsobí aj ako masér, poskytuje športovú alebo relaxačnú masáž.

Kontakt:

+421 905 750 790, igor.matlak@golemtrener.sk 
Matúš Brezovský

Vzdelanie:
Fakulta športu, Prešovská univerzita, odbor telovýchova, tréner 1. kvalifikačného stupňa, kondičný tréner (asociácia SAKT), tréner 1. kvalifikačného stupňa v Jude, SM systém

Mohlo by Vás zaujímať:
Matúš je certifikovaným kondičným trénerom a zároveň študentom tretieho ročníka na Fakulte športu v Prešove. Zameriava sa na vypracovanie detailného tréningového plánu a jeho následnú aplikáciu do osobného tréningu s klientom. Prioritou jeho tréningov je zvýšenie fyzickej sily a kondície, redukcia váhy, no najmä správne vykonávanie cvičenia pre utuženie zdravia a ako prevencia voči zraneniam. V tréningu využíva moderné metódy a pomôcky, najmä závesný systém TRX, SM systém, roller, expander a posilňovanie s vlastnou i voľnou váhou. Popri pôsobení v GOLEMe taktiež pracuje na športovej príprave mládežníckych kategórií v Džude.

Kontakt:

+421 948 611 147, matus.brezovsky@golemtrener.sk 
Bc. Adam Kavka

Vzdelanie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (šport a rekreácia) tréner športu pre všetkých – špecializácia fitnes, II. kvalifikačný stupeň tréner športu pre všetkých – IV. kvalifikačný stupeň tréner futbalu I. kvalifikačného stupňa

Mohlo by Vás zaujímať:
Adam je bývalým profesionálnym športovcom. Venoval sa futbalu od útleho veku. Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ( Ústav telesnej výchovy a športu). Momentálne sa amatérsky venuje bojovým športom . Prešiel množstvom príprav a napriek jeho mladému veku má veľa skúseností a pohotovo reaguje na potreby klienta. Zaoberá sa reguláciou hmotnosti, naberaním funkčnej svalovej hmoty, zvýšením sily, kondície a výbušnosti. Počas tréningu využíva skôr vlastnú váhu tela ale aj rôzne pomôcky ako je rebrík, BOSU, TRX, expander, fitlopta a podobne. Poskytuje poradenstvo v oblasti výživových doplnkov a stravovacích návykov.

Kontakt:

+421 917 790 040, adam.kavka@golemtrener.sk 
Bc. Dávid Ogurčák

Vzdelanie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (šport a rekreácia), tréner športu pre všetkých IV. kvalifikačný stupeň, fitnes tréner I. stupňa, inštruktor lyžovania C

Mohlo by Vás zaujímať:
Dávid sa športu venuje športu od detstva. Začínal s judom. Momentálne sa okrem trénovania v GOLEMe venuje aj športu Ultimate Frisbee na reprezentačnej úrovni. Zúčastnil sa na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. V tréningu sa zameriava predovšetkým na mobilitu, spevnenie tela ale aj redukciu tuku.

Kontakt:

+421 907 330 034, david.ogurcak@golemtrener.sk 
Mgr. Dávid Štuň

Vzdelanie:
Absolvent FTVŠ UK – Trénerstvo a učiteľstvo, špecializácia - kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe

Mohlo by Vás zaujímať:
Dávid sa venoval športu od 7 rokov, konkrétne hrával futbal. Poznatky z oblasti trénovania nadobudol počas štúdia na fakulte. V tréningu sa zaoberá rozvojom kondičných a koordinačných schopností, odstraňovaním svalovej nerovnováhy, kompenzačnými cvičeniami, funkčným tréningom, formovaním postavy, redukciou hmotnosti ale aj cvičením so seniormi. Poradí vám v oblasti zdravého stravovania.

Kontakt:

+421 910 902 717, david.stun@golemtrener.sk 
Tomáš Grega

Vzdelanie:
Študent 3. roč. UPJŠ v Košiciach (Ústav telesnej výchovy a športu), kondičný tréner Slovenského zväzu vzpierania

Špecializácia:
Ponúka poradenstvo vo výžive a vypracovanie jedálnička na mieru. V tréningu sa zameriava najmä na odstránenie funkčných dysbalancií, naberaní svalovej hmoty, rekompozície postavy, či maximalizovanie sily. Vo voľnom čase sa venuje rôznym formám stravovacích návykov podľa špecifických vlastností človeka.

Mohlo by Vás zaujímať:
Tomáš sa venuje športu už od detstva. Hrával 6 rokov baseball za košický tím. Neskôr sa dal na bojové umenie, konkrétne capoeira. Momentálne sa venuje silovým športom ako je vzpieranie, silový trojboj a weighted kalistenika.

Kontakt:

+421 908 109 962, tomas.grega@golemtrener.sk 
Filip Olšavský

Vzdelanie:
osobný tréner vo fitnes a kulturistike I. kvalif. stupňa

Mohlo by Vás zaujímať:
Filip je športovec telom aj duchom. Od detstva sa venoval športom. Už v mladom veku bol reprezentantom v rôznych bežeckých súťažiach. Neskôr sa venoval thajskému boxu a posledných 6 rokov sa aktívne venuje posilňovaniu a zdravému životného štýlu. Zúčastnil s už aj na niekoľkých súťažiach v kategorii Men’s Physique. Rád pomáha ľuďom v dosahovaní ich cieľov.

Kontakt:

+421 910 832 562, filip.olsavsky@golemtrener.sk 

  

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M