AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Matúš Brezovský - Hlavný Tréner

Vzdelanie:
Fakulta športu, Prešovská univerzita, odbor telesná výchova a šport, momentálne ukončuje magisterské štúdium Univerzity Palackého v Olomouci, registrovaný kondičný tréner I. stupňa v asociácii SAKT

Špecializácia:
Matúš je certifikovaný kondičný tréner, ktorý popri zamestnaní v Goleme študuje na vysokej škole odbor trénerstvo a zároveň sa venuje športovej príprave mládeže.

Mohlo by Vás zaujímať:
Matúš sa zameriava najmä na kondičný tréning - na zvýšenie kondície (sily, rýchlosti, vytrvalosti) a funkčný tréning, pri ktorom je prihliadnuté na zlepšenie držania tela, prácu so svalovými dysbalanciami, zlepšenie kĺbovej mobility a flexibility svalstva. Má dostatok skúseností na to, aby pomáhal klientom po úrazoch a zraneniach. Svoje vzdelanie neustále obohacuje vzdelávaním a školeniami.

Kontakt:

+421 948 611 147, matus.brezovsky@golemtrener.sk 
Igor Matlák

Vzdelanie:
tréner I. stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji

Špecializácia:
Igor je certifikovaným trénerom s dlhoročnými skúsenosťami. Má približne 20 certifikátov v oblasti osobných a skupinových tréningov a tiež licenciu na športovú a relaxačnú masáž.

Mohlo by Vás zaujímať:
V oblasti fitnes sa pohybuje už 20 rokov . Dlhodobo pracoval ako asistent manažéra vlastnej ochrany, kde absolvoval rôzne cvičebné programy. Naďalej pracuje na zdokonaľovaní svojich vedomostí rôznymi školeniami. Ku každému klientovi pristupuje individuálne na základe jeho požiadaviek a schopností. Igorove skúsenosti vám pomôžu pri naberaní svalovej hmoty a zvyšovaní sily, redukcii telesného tuku a váhy, zlepšenie fyzickej kondície a zdravia.

Kontakt:

+421 905 750 790, igor.matlak@golemtrener.sk 
Bc. Adam Kavka

Vzdelanie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (šport a rekreácia) tréner športu pre všetkých – špecializácia fitnes, II. kvalifikačný stupeň tréner športu pre všetkých – IV. kvalifikačný stupeň tréner futbalu I. kvalifikačného stupňa

Špecializácia:
Adam je certifikovaným trénerom s dlhoročnými skúsenosťami, je tiež bývalým profesionálnym športovcom. Má približne 20 certifikátov v oblasti osobných a skupinových tréningov (SM systém, DNS, Cvičenie s tehotnými ženami, Rekonvalescencia po zranení, TRX a veľa ďalších...).

Mohlo by Vás zaujímať:
Zaoberá sa reguláciou hmotnosti, naberaním funkčnej svalovej hmoty, zvýšením sily, kondície a výbušnosti. Počas tréningu využíva skôr vlastnú váhu tela, ale aj rôzne pomôcky. Poskytuje poradenstvo v oblasti výživových doplnkov a stravovacích návykov. Momentálne sa amatérsky venuje bojovým športom.

Kontakt:

+421 917 790 040, adam.kavka@golemtrener.sk 
Bc. Peter Palenčár

Vzdelanie:
Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa, kurz kineziotaping, cvičenie s tehotnými ženami

Špecializácia:
Peter je cerifikovaným kondičným trénerom Akadémiou EfectFit. Má absolvované kurzy a školenia ako Cvičenie s tehotnými ženami alebo Kineziotaping.

Mohlo by Vás zaujímať:
Peter sa momentálne aktívne venuje powerliftingu a silovému trojboju. Zaoberá sa reguláciou hmotnosti, zvýšeniu sily, kondície, výbušnosti a rozvoju funkčnej svalovej hmoty. Peter svojimi vedomosťami pomáha aj ľuďom, ktorí sa chcú cítiť zdravo, ľuďom, ktorí majú zdravotné ťažkosti a chcú vyriešiť svoje dysbalancie a mobilitu alebo jednoducho ľuďom, ktorí chcú začať cvičiť. Pri svojich tréningoch využíva TRX, expander, kettlebell, medicimbal, fitloptu a iné pomôcky. Peter ponúka aj výživové poradenstvo.

Kontakt:

+421 902 638 838, peter.palencar@golemtrener.sk 
Bc. Viliam Bubelíny

Vzdelanie:
Kondičný tréner I. klasifikačného stupňa, študent Technickej univerzity v Košiciach

Špecializácia:
Viliam je certifikovaným kondičným trénerom Akadémiou EfectFit. Aktuálne študuje na Leteckej fakulte Technickej univerzity.

Mohlo by Vás zaujímať:
Od detstva sa venuje športu. Sedem rokov sa aktívne venoval futbalu a basketbalu. Popri štúdiu vyskúšal aj radu ďalších športov ako bojové športy a fitnes. Viliam sa aktívne venuje fitnes a silovému trojboju. Zaoberá sa zvyšovaním sily, nárastom svalovej hmoty, rozvojom kondície a mobility. Pri svojich tréningoch využíva radu pomôcok TRX, medicimbal, rolery, fitlopty a ďalšie pomôcky. Viliam taktiež ponúka poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, výživy, či suplementácie.

Kontakt:

+421 904 940 822, viliam.bubeliny@golemtrener.sk  
Jonathan Spišák

Vzdelanie:
osobný tréner vo fitness a kulturistike I. kvalif. stupňa

Špecializácia:
Nathan je cerifikovaným kondičným trénerom Akadémiou EfectFit.

Mohlo by Vás zaujímať:
Nathan sa od detstva venuje športu. Cvičenie a práca s ľuďmi ho napĺňa. Svojej klientele ponúka možnosti rozvoja a zvýšenia sily, naberania čistej svalovej hmoty, spevňovania postavy, redukcie telesnej hmotnosti a podkožného tuku. Začiatočníkom, ale aj pokročilým pomáha zlepšiť flexibilitu, mobilitu a stabilitu tela tak, aby sa cítili zdravo a nepociťovali žiadne obmedzenia v posilňovni pri cvičení, ale aj mimo nej. Prístupom a motiváciou Vám pomôže dosiahnuť Vaše ciele.

Kontakt:

+421 908 307 225, jonathan.spisak@golemtrener.sk 
Bc. Matúš Beraxa

Vzdelanie:
Tréner I. kvalifikačného stupňa vo fitness a kulturistike, študent Technickej univerzity v Košiciach

Špecializácia:
Matúš je certifikovaným trénerom vo fitness a kulturistike akreditovaným školiacim centrom Športové poradenstvo – INFORM.

Mohlo by Vás zaujímať:
Matúša fascinoval šport už od detstva, postupne vyskúšal hokej, futbal, tenis, stolný tenis, florbal. Momentálne sa aktívne venuje fitness, kulturistike a silovému trojboju. Klientom pomáha v oblasti naberania svalovej hmoty, znižovania podkožného tuku, spevňovania postavy a zlepšenia celkovej fyzickej kondície, taktiež pomáha zlepšiť ich mobilitu, flexibilitu a stabilitu tela, aby odstránil ich svalové dysbalancie a pomohol im cítiť sa lepšie. Matúš ponúka aj poradenstvo v oblasti výživy, zdravého životného štýlu alebo suplementácie.

Kontakt:

+421 902 656 593, matus.beraxa@golemtrener.sk 
Milada Koperová

Vzdelanie:
Tréner I. kvalifikačného stupňa vo fitness a kulturistike

Špecializácia:
Milada je certifikovanou trénerkou I. kvalifikačného stupňa akadémiou Inform , študuje na lekárskej fakulte výživové poradenstvo.

Mohlo by Vás zaujímať:
Zameriava sa na tvarovanie postavy, reguláciu hmotnosti a rozvoj svalových partií a taktiež odstráneniu dysbalancií. Milada pri svojich tréningoch využíva moderné tréningové metódy, ktoré prispôsobuje požiadavkám klienta za účelom efektívneho dosiahnutia cieľa. Milada ponúka okrem osobných tréningov aj výživové poradenstvo – jedálničky , suplementáciu .

Kontakt:

+421 911 445 121, milada.koperova@golemtrener.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M