AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

TRÉNERI A INŠTRUKTORI
Mgr. Vladimír Perexta - Hlavný tréner

Vzdelanie:
- kvalifikovaný tréner v kulturistike, fitnes a silovom trojboji (SAKFS ) - licencovaný tréner futbalu ( + kondičná príprava) (SFZ) -škola drepu (academia sportiva),výživa pre výkon a zdravie I. (academia sportiva), doplnky výživy pre silový tréning a fitness I.(academia sportiva), škola vzpierania ( academia sportiva), fyziologické princípy tréningu ( academia sportiva)

Špecializácia:
Bývalý vrcholový športovec a mládežnícky reprezentant Slovenska sa venuje rozvoju pohybových schopností, odstraňovaniu disbalancií získaných pri vrcholovom športe, alebo zamestnaní. Širokej klientele ponúka možnosti rozvoja a zvýšenia sily, naberania čistej svalovej hmoty, zlepšenia zdravia, redukcie telesného tuku. Pri tréningoch preferuje znalosti a metódy získané z odborných kurzov a školení, ktoré aplikuje počas tréningov s vrholovými športovcami, alebo klientelou z rôznymi cieľmi cvičenia z bežnej populácie.

Mohlo by Vás zaujímať:
Som vrcholový športovec a mládežnícky reprezentant Slovenska vo futbale. Od začiatku mojej kariéry som spolupracoval s množstvom odborníkov z oblasti fitness, kondičnej prípravy a mentálnej sústredenosti pred a počas výkonu, ktorých prístupy a metódy v spojitosti s mojou doterajšou praxou a mojím vzdelaním, nadobudnutými certifikátmi a empatickým prístupom ku klientom predurčuje k úspešnej spolupráci na úrovni Vašej spokojnosti. Vo svojich tréningoch využívam motivačný a individuálny prístup. Zameriavam sa hlavne na funkčné svalstvo s využitím TRX, expanderov, BOSU a iných pomôcok, ale aj na redukciu tuku a hmotnosti, racionálnu výživu, zvyšovanie sily a svalového objemu tiež individuálnou prípravou športovcov. Riadim sa krédom: ,,Pokiaľ dýcham, vládzem.´´

Kontakt:

tel. číslo 0908 915 269, vladimir.perexta@golemtrener.sk 
Marek Filo

Vzdelanie:
tréner 1.stupňa SAKFST, licencovaný tréner futbalu, Certifikáty:TRX, KETTLEBELLS FORCE, Praktická aplikácia funkčného - kondičného tréningu pre kondičných trénerov,Fyziologické princípy tréningu, Škola drepu, Škola vzpierania, Výživa pre výkon a zdravie-makronutrienty(BIELKOVINY), výživa pre výkon a zdravie-mikronutrienty a pitný režim

Špecializácia:
Naberanie svalovej hmoty a zvýšovanie sily, redukcia hmotnosti a telesného tuku, tréning s pomôckami typu TRX,koordinačný rebrík,prekážky,fitlopty,bosu,kettlebells, intervalový tréning TABATA a HIIT (high intensity interval training), zlepšenie fyzickej kondíce a zdravia,individuálna príprava športovcov, kompenzačný tréning, funkčný tréning,po úrazové stavy. Tréning je vždy možné prispôsobiť k absolútnej spokojnosti klienta a rôznym druhom športov.

Mohlo by Vás zaujímať:
Marek je aktívny vrcholový športovec vo futbale a veľmi rád a ochotne vám odovzdá svoje skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojej doterajšiej kariéry. Má veľmi dobré skúsenosti s kondičnou prípravou a fitness, keďže počas svojej kariéry pracoval a pracuje s viacerými špičovými trénerm a športovcamii. V tréningu využíva najmodernejšie metódy a znalosti získane z rôznych školení ,ktorými sa stále snaží posúvať vpred. Snaží sa výhybať stereotypom preto pre svoju pestrú klientelu prináša do každého tréningu niečo nové. Marekovou odmenou je hlavne vaša spokojnosť a úsmev na tvári.

Kontakt:

+421910390898, marek.filo@golemtrener.sk 
Mgr. Boris Saitz

Vzdelanie:
UMB - učiteľstvo - telesná výchova, tréner hádzanej, hráč a kondičný tréner extraligového klubu MHáK Martin

Špecializácia:
Zameriava sa hlavne na funkčné svalstvo s využitím TRX, expanderov, BOSU a iných pomôcok, ale aj na redukciu tuku a hmotnosti, racionálnu výživu, zvyšovanie sily a svalového objemu, individuálnu prípravu športovcov . English speaking coach

Mohlo by Vás zaujímať:
Boris je extraligový hráč v hádzanej mužov. Vyštudoval Telesnú výchovu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojich diplomových prácach sa venoval problematike posilňovacích cvičení s expandermi, využíval metódu TABATA a športtestery. Počas svojej športovej kariéry pripravoval kondične extraligový hádzanársky klub MHáK Martin, je licencovaným trénerom hádzanej. Boris vo svojich tréningoch využíva empatický a individuálny prístup. Zameriava sa hlavne na funkčné svalstvo s využitím TRX, expanderov, BOSU a iných pomôcok, ale aj na redukciu tuku a hmotnosti,racionálnu výživu, zvyšovanie sily a svalového objemu, individuálonu prípravu športovcov.

Kontakt:

0905234996, boris.saitz@golemtrener.sk 
Maroš Dojčiak

Vzdelanie:
Tréner I. stupňa SAKFST Certifikát: Klasická a športová masáž, mikronutrienty a pitný režim. 1. Moderná operatíva a fyziotréning kolenného a ramenného kĺbu 2. Výživa pre výkon a zdravie 1., 2., 3. 3. Fyzioterapeutické metódy a prístupy v tehotenstve a po pôrode 4. Iniciatívne metódy v oblasti rozvoja sily

Špecializácia:
Zameriava sa na redukciu telesného tuku, naberanie svalovej hmoty s využitím najnovších metód od v oblasti fitness ako TABATA a pomôcok ako theraband, TRX. Zostava jedalničkov a zvolenie správnych suplementov, individualny prístup špeciálne zameraný na potreby každého klienta.

Mohlo by Vás zaujímať:
Marošovu osobnosť charakterizuje športový duch. Najlepšie sa cíti v komunite športovo založených ľudí, ktorí si stanovujú športové ciele a jeho motiváciou je pomôcť im tieto ciele dosiahnuť. Pri plnení požiadaviek svojich klientov sa riadi najnovšími metódami v oblasti fitnes. Vytvára klientom jedálničky na mieru. Pri redukcií telesnej hmotnosti, alebo naberaní svalovej hmoty pomáha klientom odporučiť správne doplnky výživy. Jeho motiváciou je uspokojiť každého klienta.

Kontakt:
0911 943 565, maros.dojciak@golemtrener.sk


 
Vladimír Balát

Vzdelanie:
tréner 1. stupňa pre fitness, licencovaný tréner futbalu.Certifikát: Využitie CrossFit-u v kondičnej príprave športovcov, Dynamický strečing, Walldrills a ich využitie v kondičnom tréningu, Rozvoj kondično-koordinačných schopností gymnastickými cvičeniami pre výkonnostný a vrcholový šport.

Špecializácia:
rozvoj kondičných schopností (sila, rýchlosť, vytvrvalosť), naberanie čistej svalovej hmoty, redukcia hmotnosti a telesného tuku, tréning s pomôckami TRX, bosu, fit lopta, expandery a iné, intenzívny intervalový tréning. Tréning je možné prispôsobiť rôznym druhom výkonostných športov.

Mohlo by Vás zaujímať:
Vladimír je aktívny vrcholový športovec a bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska vo futbale, dlhé roky pôsobil v zahraničí ,víťaz slovenského pohára a tak isto si zahral aj Európsku ligu UEFA. Na základe vedomostí nadobudnutých doterajšou športovou profesionálnou kariérou a tiež absolvovaním rôznych kurzov Vám veľmi rád odovzdá svoje skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojej doterajšej kariéry. Má veľmi dobre skúsenosti s kondičnou prípravou, nakoľko pracuje so špičkovými kondičnými trénermi. Tiež absolvoval školenia trénerov INFORM a je licencovaný tréner futbalu. Vo svojom tréningu uprednostňuje cvičenia s vlastnou váhou a zameriava sa na rozvoj kondičných schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť), formovanie postavy, redukciu hmotnosti, naberanie svalovej hmoty, odstraňovanie disbalancií spôsobených či už športom, alebo sedavým zamestnaním, všetko s dôrazom na zdravotne správne vykonanie pohybov. Využíva rôzne pomôcky ako sú(fit lopta,TRX, Bosu, expandery a iné...).Rád Vám pomôže s úpravou stravy a vypracovaním jedálnička. Tréning vie prispôsobiť k spokojnosti klienta a k rôznym druhom výkonnostných športov. Prístupom a motiváciou vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.

Kontakt:

 +421 902 366 670, vladimir.balat@golemtrener.sk 
Tomáš Porubčanský

Vzdelanie:
Žilinská Univerzita, tréner 1.stupňa SAKFST, kulturistika

Mohlo by Vás zaujímať:
Tomáš sa zameriava predovšetkým na naberanie svalovej hmoty, spevňovanie postavy,zlepšenie kondície a celkovej zmeny životného štýlu, redukciu telesnej hmotnosti a podkožného tuku. Poradí ohľadom doplnkov výživy, stravovania a zostaví stravovací plán na mieru podľa typu postavy. V tréningu využíva cvičenia s vlastnou hmotnosťou, so závažiami, ale aj s inými pomôckami. Tomáš je mladý ambiciózny tréner, ktorý sa snaží vyhovieť požiadavkám klientov a pomôcť im dosiahnuť ich ciele.

Kontakt:

+421 944 144 087, tomas.porubcansky@golemtrener.sk 
Ondrej Rakyta

Vzdelanie:
Študent 3. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor Kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Odborné školenia: 1. - FMS level 1 , Functional movement system - CZ 2. - FMS level 2, Advanced Corrective Exercises - CZ 3. - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia 1 DNS športový kurz - SK 4. - Statika a dynamika kĺbu - SK 5. - Akreditovaný základný masérsky kurz, športová masáž – SK, Bankovanie a moxovanie - SK 6. - Kineziotaping - SK 7. - Mäkké techniky 1 - SK

Špecializácia:
Jeho zameraním je technika cvičení, funkčná diagnostika, core tréning, zvyšovanie kondície, kompenzácia jednostranného zaťaženia a prevencia voči zraneniam. Vo svojej praxi využíva zväčša vlastnú telesnú hmotnosť, kettlebelly, foam rolling, mäkké a mobilizačné techniky na uvoľnenie myofasciálneho systému, PIR, bankovanie, kineziotaping a masáže. Riadi sa heslom "Najskôr cvičiť dobre, až potom často". Cieľ : svalová rovnováha, kondícia, stabilita, mobilita, technika, sila, relatívna sila, rýchlosť, vytrvalosť, dychový a pohybový stereotyp.

Kontakt:

+421 949 192 096, ondrej.rakyta@golemtrener.sk 
Adam Csik

Vzdelanie:
Tréner 1. Stupňa v kulturistike, fitness a silovom trojboji.

Špecializácia:
Poskytuje služby v oblasti stravovania a formovania postavy. Vytvára efektívne jedálničky ušité na mieru. Vedie vysoko intenzívne tréningy zamerané na redukciu tuku podľa požiadaviek klienta, ale aj silovo objemové na naberanie kvalitnej svalovej hmoty. Je pripravený motivovať a pomôcť vám k vytúženým cieľom.

Mohlo by Vás zaujímať:
Za svoj úspech považujem doterajších spokojných klientov a moju prípravu na doterajšie súťaže.

Kontakt:

+421 910 826 231, adam.csik@golemtrener.sk 
Bc. Vojtech Oberta

Vzdelanie:
Osobný tréner vo fitnes a kulturistike. Licencovaný tréner futbalu.

Špecializácia:
Vojto sa venuje rozvoju pohybových a kondičných schopností (sila, vytrvalosť, rýchlosť, obratnosť), ďalej sa zameriava na redukciu váhy a tuku, naberanie čistej svalovej hmoty, rozvoju sily a správnu životosprávu. Tréning prispôsobuje k najväčšej spokojnosti klienta a rôznym druhom výkonnostných športov.

Mohlo by Vás zaujímať:
Za trénerský úspech považuje spokojných klientov ktorí dosiahli svoj cieľ.

Kontakt:

Tel.: +421 918 672 871

E-mail: vojtech.oberta@golemtrener.sk 

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok

Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M