AUPARK
BRATISLAVA
TOWER 115
BRATISLAVA
RELAXX
BRATISLAVA
CENTRAL
BRATISLAVA
BORY MALL
BRATISLAVA
AUPARK
ŽILINA
AUPARK
KOŠICE
FORUM
POPRAD

O nás

INŠTRUKTORI
Mgr. Bibiana Macháčková - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Vyštudovala odbor fyzioterapia. Titul Magister rehabilitácie získala na Trnavskej univerzite.

Špecializácia:
Má niekoľkoročnú prax v štátnych aj súkromných zariadeniach : NsP Piešťany, Kúpele Piešťany, NRU Kováčová, IPR Mokrohajská, Eurorehab Bratislava, Neoprot Bratislava a Pilates medical Bratislava. Absolvovala odborné semináre a workshopy pod vedením aj zahraničných lektorov : Pilates body control, Fit-ball v rehabilitácii , Myoskeletárna medicína -mobilizačné a mäkké techniky , Balantes , Syndróm kostrče a panvového dna v rámci kineziologie a funkčnej patológie panvy, Kineziologia a patokinneziologia dolnej končatiny a nohy , Tejping hornej a dolnej končatiny a je Tréner III.triedy špecializácia Aerobic.

Služby:
Taktiež sa venuje detskej rehabilitácii so zameraním na chybné držanie tela a ploché nohy, ich prevencii a liečbe. Je autorkou knižky pre deti a ich rodičov,,Trápia vás ploché nohy ? ,, ktorá pomáha rodičom zvládnuť rehabilitačné cvičenia doma hravou formou. Venuje sa cvičeniu pre tehotné od prvého trimestra až po šestonedelie a spolu s odbornými radami tieto cvičenia vydala na DVD ,,Mamičky cvičia ,,. Vo svojej praxi využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, techniky Heleny Hermachovej, bankovanie a kineziotaping. Pri odstraňovaní svalových dysbalancií využíva školu chrbta, Spinálne cvičenia a metodiku Pilates. Zameriava sa na posilnenie hlbokého stabilizačného systém s využitím SM systému, Fitlopty, overbalu a Bosu. Na svojej práci ju najviac baví osobný prístup a tvorivosť. Pre každého klienta sa snaží nájsť tú najlepšiu cestu a dosiahnuť maximálny výsledok.

Kontakt:

+421 905 658 138, bibianamachackova@gmail.com 
Mgr. Daniela Dvorská - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany Magisterské štúdium – Slovenská Zdravotnícka Univerzita Bratislava

Špecializácia:
Vo svojej odbornej praxi kombinuje a prepája poznatky nadobudnuté počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na funkčnú diagnostiku, prevenciu a terapiu porúch pohybového aparátu s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných funkcií. Počas terapie využíva mäkké a mobilizačné techniky na uvoľnenie myofasciálneho systému, ktoré dopĺňa Trigger Point terapiou a kineziotapingom. Sústreďuje sa hlavne na presne cielené pohyby so zameraním na stabilizáciu chrbtice pomocou cvičení vo vývojových polohách, ktoré dopĺňa podľa náročnosti pomôckami ako fitlopta, overball, theraband, TRX. Taktiež sa zameriava na odbúranie zlých pohybových stereotypov a nácvik posturálne správneho držania tela s využitím SM systému. V pohybovej terapii využíva balančné a proprioceptívne pomôcky pri instabilite v oblasti členkového kĺbu. Zaoberá sa akútnymi a chronickými bolesťami chrbtice, s ktorými sú spojené protrúzie a hernie medzistavcových platničiek, blokády stavcov. Pohybovú terapiu ďalej využíva u poúrazových stavoch, zlomeninách, vykĺbeniach kĺbov, pooperačných stavov po artroskopii a totálnych náhradách ramenných a bedrových kĺbov. Aplikuje špeciálne metodiky u pacientov po cievnych príhodách a poškodeniach mozgu, tiež u pacientov s ochorením Sclerosis multiplex. Má skúsenosti aj s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Rieši bolesti chrbta a kĺbov v období gravidity a šestonedelí. Fyzioterapeutickú liečbu podľa diagnózy doplňuje o fyzikálnu terapiu, ktorou môže byť elektroterapia, ultrazvuk, rázová terapia pri výrastkoch na pätách, tenisovom lakti, magnetoterapia, bioptron a tiež vodoliečba.

Mohlo by Vás zaujímať:
Prax: I. Neurologická klinika, I.chirurgická klinika, I a II..interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava. Metodiky : - Diagnostika a terapia funkčných pohybových porúch - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia - SM systém - Kinesiology taping - Škola chrbta - Trigger Point Therapy Foam Rolling

Kontakt:

+421 915 180 929, daniela.dvorska@gmail.com 
Bc. Angelika Živčicová - Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyziatrie , Balneológie a Liečebnej Rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácii zameranej na chybné držanie tela a ploché nohy, prevenci a následnej liečbe. Využíva mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Pri odstraňovaní svalových disbalancií využíva techniku správneho stereotypu dýchania a reedukáciu držanie tela, za pomoci poznatkov z metódy SM systém a školy chrbta. Vo svojej praxi využíva a aplikuje znalosti a metodiky, nadobudnuté z klinickej praxe,odbornej praxe a odborných kurzov. Následne tieto teoretické vedomosti a manuálne techniky využíva pri pohybovej liečbe a fyzioterapií poúrazových stavov, pooperačných stavov, bolestiach chrbta a pohybového aparátu, či už v akútnej alebo chronickej fáze. Zaoberá sa pohybovou liečbou pri Sclerosis multiplex, pri neurologických ochoreniach, pri športových úrazoch a zraneniach. Má skúsenosti s pacientami s léziou tvárového nervu facialis. Vrámci fyzioterapeutickej liečby využíva fyzikálnu terapiu, ktorou je magnetoterapia, elektroterapia, ultrazvuk, rázová vlna, vodoliečba a bioptron.

Mohlo by Vás zaujímať:
Certifikáty: SM systém A,B časť Bankovanie - vákuová masáž Hernia disku v krčnej chrbtici+HK Prax: Eurorehab s.r.o VKÚ Piešťany Poliklinika Piešťany NURCH Piešťany Nemocnica A.Wintera Piešťany

Kontakt:

+421 915 266 243, angelika.zivcicova@gmail.com 
Bc. Adam Lingeš – Fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - Inštitút Fyzioterapie , Balneológie a Liečebnej rehabilitácie Piešťany

Špecializácia:
Venuje sa rehabilitácií pri, ktorej využíva poznatky nadobudnuté hlavne počas štúdia na vysokej škole, odborných kurzoch a kongresoch. Špecializuje sa na terapiu funkčných porúch pohybového aparátu, odstránenie svalových dysbalancií, kĺbových blokád náprava porušených pohybových stereotypov, úpravu držania tela a posturálnu stabilizáciu . Využíva hlboký stabilizačný systém, mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR, kineziotaping a bankovanie. Okrem toho využíva poznatky získané na ďalších odborných kurzoch, aplikuje najnovšie metodiky a terapeutické postupy. Má skúsenosti s pacientmi po cievných mozgových príhodách a s léziou tvárového nervu, n. facialis Tieto vedomosti a techniky využíva pri liečbe a fyzioterapií po pooperačných stavoch, poúrazových stavoch, po zlomeninách, luxácií, pri bolestiach chrbta z oblasti neurológie ortopédie a chirurgie.

Mohlo by Vás zaujímať:
Verím v neustály rozvoj a iteratívny prístup k vlastnej profesií. Absolvované odborné kurzy : SM systém – základné cviky a hlavné princípy metodík spirálnej stabilizácií krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtice – Terapeutické využitie Kinesio –tapu – Bankovanie – vákuová masáž. Prax: Bratislava - EUROREHAB s.r.o, Poliklinika Piešťany, NURCH Piešťany

Kontakt:

+421 907 227 807, adamlinges1613@gmail.com 
Bc. Simona Punová - fyzioterapia

Vzdelanie:
Bakalárske štúdium - odbor fyzioterapia, Slovenská zdravotnícka univerzita.

Špecializácia:
Poskytuje komplexnú rehabilitáciu vo všetkých medicínskych odboroch- neurológia, ortopédia, traumatológia, pediatria, chirurgia a ostatné odbory. Vo svojej odbornej praxi sa venuje rehabilitácii zameranej na akútne a chronické ťažkosti chrbtice, poškodenia medzistavcových platničiek, chybné držanie tela, hallux valgus, ale i prevencii či kompenzácii u vrcholových športovcoch. Zameriava sa na diagnostiku a terapiu funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému. Disponuje praktickými skúsenosťami v rehabilitácii detí s deformitami dolných končatín, plochonožím, chybným držaním tela, skoliózami, poúrazovými či pooperačnými stavmi. V rámci fyzioterapeutickej liečby využíva fyzikálnu terapiu, ktorej súčasťou je elektroterapia, ultrazvuk, rázová vlna, magnetoterapia, vodoliečba a bioptron.

Mohlo by Vás zaujímať:
Certifikát tréner metódy Spirálnej stabilizácie chrbtice ( SM systém) s účasťou na kurzoch: SM systém- základné cviky a hlavné princípy metódy Kurz špirálnej stabilizácie krčnej a hrudnej chrbtice Kurz špirálnej stabilizácie bedrovej chrbtice Kurz skolióza – liečba metódou špirálnej stabilizácie Certifikát SPIRALDYNAMIK kurz basic Manuálne techniky Kinesiotaping Blackroll tréner

Kontakt:

Prax:

Neurologische Klinik Campus Bad Neustadt, Nemecko

Eurorehab s.r.o.

AF REHAB s.r.o.

 

+421 918 535 044, punova.ssimon@gmail.com

  

Často navštevované

Rozvrhy a Rezervácie
Zoznam služieb
Novinky
Tréneri a inštruktori
Kontakt
Cenník
Zumba
Prevádzkový poriadok
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Mapa stránky

Golem Club odporúča

Novefitness.cz

www.golemclub.sk © PREMIUM FIT s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Vytvorila spoločnosť Plat4M