Stanovisko k otvoreniu prevádzok od 16.11. (english version below)

Milí Golemáci,

na základe vyhlášky ÚVZ SR s platnosťou od 16.11.2020 je za určitých podmienok povolené otvoriť fitness centrá a bazény (umelé kúpaliská).  Medzi najdôležitejšie patria: dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, jednorazové utierky, prekryté horné dýchacie cesty, no pre nás najpodstatnejšou informáciu vo vyhláške je bod, že v jednom okamihu môže byť na prevádzke maximálne 6 osôb. Vzhľadom na počet a rozlohu našich prevádzok sú momentálne nariadenia pre nás likvidačné. Ak by sme otvorili za týchto podmienok, potešili by sme pár šťastlivcov, ktorí by sa k nám dostali, no bol by to krátkodobý pocit šťastia, ktorý by vystriedal vo veľmi krátkej dobe smútok z opätovného zatvorenia našich prevádzok, no tento raz už natrvalo. Nevieme a ani si nechceme predstaviť tento scenár. Nie je v našich možnostiach a nedovolilo by nám svedomie, aby sme vybrali spomedzi tisícok našich zákazníkov, tých rovných a rovnejších, ktorí by mohli navštevovať naše prevádzky a tí, na ktorých by sa neušlo. Preto sme sa rozhodli, upustiť od krátkodobého uvoľnenia, pocitu nádychu slobody a pozerať sa síce do nejasnej, ale stále veríme, že pozitívnejšej budúcnosti. Tým pádom naše prevádzky zostávajú naďalej ZATVORENÉ. Situáciu neustále sledujeme a v prípade zmien vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach a našom webe. Ďakujeme za pochopenie a vašu dôveru     

Rehabilitácia fyzio&rhb Avion ostáva pre našich klientov aj naďalej otvorená. V prípade záujmu o vyšetrenie, konzultáciu, masáž či fyzikálnu terapiu nás neváhajte kontaktovať:

e-mail: rehabilitacia@golemclub.sk 

tel.č.: +421 917 508 646 

Informácie ohľadne spôsobu prípadnej kompenzácie či predĺženia vašich zakúpených passov/členstiev poskytneme v dohľadnej dobe.

      EN:

Dear Golem members,

on the basis of the decree of the Public Health Authority of the Slovak Republic with effect from 16.11.2020 it is allowed to open fitness centers and swimming pools under certain conditions. The most important ones include: keeping distances, hand disinfection, disposable wipes, covered upper airways, but for us the most important information in the decree is the point that a maximum of 6 people can be in the premise at one time. Due to the number and size of our premises, the current regulations are devastating for us. If we opened under these conditions, we would please a few lucky people who would come to us, but it would be a short-term feeling of happiness, which would be replaced in a very short time by the sadness of re-closing our premises, but this time permanently. We do not know and do not want to imagine this scenario. It is not within our means and our conscience would not allow us to choose from thousands of our customers those, who could visit our premises and those who could not. That is why we have decided to back away from a short-term release and rather look into the vague, but we still believe a more positive future. As a result, our premises remain closed. We are constantly monitoring the situation and in case of any changes we will inform you on our social networks and our website.

Thank you for your understanding and your trust.


Rehabilitation Avion still remains open for our clients. Please do not hesitate to contact us:

e-mail: rehabilitacia@golemclub.sk

tel.č.: +421 917 508 646

We will inform you about pass extensions after further information is released.