Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

PLATNOSŤ PASSOV/ČLENSTIEV (english version below)

PLATNOSŤ PASSOV/ČLENSTIEV

(english version below)

dovoľte, aby sme Vás informovali ohľadom Vášho členstva, ktorého platnosť prebiehala aj počas mimoriadnej situácie spojenej so šírením vírusu COVID-19. V tomto období sme na základe nariadenia ÚVZ SR od 13.3.2020 museli zatvoriť všetky prevádzky Golem Clubu. Naše prevádzkové poriadky a VOP platné pre každého klienta, ktorý si zakúpil členstvo, informujú o tom, že v prípade situácie spôsobenej vyššou mocou, klientovi nevzniká nárok na vrátenie úhrady za členstvo alebo inú formu kompenzácie. Napriek tejto ťažkej situácii sa Golem rozhodol v tomto prípade nepozerať na predpisy a paragrafy. Sme si vedomí, že táto mimoriadna situácia sa dotkla všetkých nás v rôznych aspektoch života, a práve v týchto chvíľach je potrebná solidarita a ľudskosť. Konečným stanoviskom je, že Vaše členstvo, ktoré ste nemohli využívať, bude po ukončení nariadenia ÚVZ SR o zavretí prevádzok, od momentu kedy otvoríme, PREDĹŽENÉ presne o počet dní, o ktoré ste prišli počas uzatvorenia našich prevádzok. Tiež vás chceme informovať, o zrušení nutnosti rezervácie na skupinové cvičenia až do odvolania. Vzhľadom na to, že do tejto chvíle nie sú známe definitívne bližšie špecifikované platné opatrenia pre fitnescentrá v súvislosti s ochorením COVID-19, o termíne otvorenia našich prevádzok a podmienkach Vás budeme informovať na našom webe a sociálnych sieťach. Veríme, že situácia sa bude zlepšovať a my budeme robiť všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a komfortne.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte prevádzku Golem Clubu, ktorú navštevujete.


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a lojálnosť.

Váš GOLEM tím

-------------------------------------------------------------------------------------------------

allow us to inform you about your membership, which was valid even during the emergency situation related to the spread of the COVID-19 virus. In this period, we had to close the Golem Club on the basis of the Public Health Authority of the Slovak Republic regulation from 13 March 2020. Our T&C´s, valid for each client who has purchased a membership, state that in the event of the situation caused by force majeure, the client is not entitled to a refund of membership fees or other forms of compensation. Despite of this difficult situation,  Golem has chosen not to look at regulations and paragraphs in this case. We are aware that this extraordinary situation has affected all of us in various aspects of life, and it is in these moments that solidarity and humanity are needed. The final decision is that your membership, which you could not use, will be EXTENDED by exact number of days which you have lost during the time period our facility was closed. If your membership expired during the period when we were closed, your membership validity will be extended by the number of closed days. Your membership will be active again from the day we open our facility. We also want to inform you that it is not necessary to book group exercises until further notice. Due to the fact that the current valid measures for fitness centers in connection with the COVID-19 disease are not yet definitively specified, we will inform you about the date and conditions of opening our facilities on our website and social networks. We believe that the situation will improve and we will do everything to make you feel safe and comfortable with us.


In case of questions or concerns, contact the operation of the Golem Club.


Thank you for your trust and loyalty.

Your Golem Club team

Skupinové cvičenia na terase Aupark, Central, Avion a Forum Poprad

Potiahni 12 mesiacov +2 mesiace zatiahneme za teba!