Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

REKONŠTRUKCIA - Golem Club Centrál (english version below)

Prevádzka

english version below

Vážený člen Golem Clubu CENTRÁL,

veríme, že počas tejto mimoriadnej situácie ste ostali zdravý a nestratili ste chuť a motiváciu dosahovať svoje ciele. My v Golem Clube sme na Vás nezabudli a aj napriek mimoriadnemu obdobiu, ktoré momentálne panuje u nás a vo svete, sme nezvesili hlavy. Práve naopak. Pripravili sme pre Vás malý darček v podobe vynovenej prevádzky. Rozhodli sme sa, že Vaše obľúbené miesto pre fitnes, oddych a zdravý životný štýl zrenovujeme, aby ste sa cítili ešte lepšie a komfortnejšie ako doteraz. Po dobu rekonštrukcie, ktorá je predpokladaná predbežne do 15.6.2020 budete mať možnosť využívať služby v rámci Vášho aktívneho Golem Passu v ostatných prevádzkach Golem Clubu (okrem Golem Club Relaxx). V prípade, že sa rozhodnete aktívny pass nevyužiť v iných prevádzkach, budete mať možnosť si ho dočerpať potom, ako znovuotvoríme Golem Club Centrál. O jeho otvorení Vás budeme vopred informovať. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na Vás v nových a krajších priestoroch Golem Clubu Centrál.

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte prevádzku Golem Clubu Centrál

  • central@golemclub.sk


Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a lojálnosť.

Váš GOLEM tím

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear member of Golem Club CENTRÁL,

we believe that during this extraordinary situation you have remained healthy and you have not lost the desire and motivation to achieve your goals. Us, in Golem,  have not forgotten about you, and despite the extraordinary period that currently prevails in our country and in the world, we have not given up. We have prepared a small gift for you in the form of a renewed premises. We have decided to renovate your favorite place for fitness, relaxation and a healthy lifestyle to make you feel even better and more comfortable than before. During the reconstruction, which is expected to last until June 15, 2020, you will be able to use other Golem Club (except fo Golem Club Relaxx) facilities with your active Golem Pass. If you decide not to use the active pass in other facilities will have the opportunity to use it after we reopen the Golem Club Central. We will inform you in advance about the opening. Thank you for your patience and we look forward to seeing you in the new and more beautiful premises of the Golem Club Central.

If you have any questions or concerns, please contact the Golem Club Central

  • central@golemclub.sk


Thank you for your trust and loyalty.

Your GOLEM team


Unikátny bazénový komplex v Bory Mall! Už otvorený!

Letný FIT PASS + skupinové cvičenia ZADARMO !