(UPDATE Relaxx + Bory Mall) OTVÁRAME vybrané prevádzky od 17.5. (EN version below)

---  OTVÁRAME Golem Club RELAXX a Golem Club BORY ---

Milí GOLEMÁCI,

veľmi sa tešíme, že vám môžeme oznámiť dobrú správu! OTVÁRAME už aj Golem Club RELAXX a Golem Club BORY.

GOLEM CLUB BORY

 • Otvárame od 24.5.2021
 • Bazén + wellness bez nutnosti rezervácie
 • O vaše passy neprídete a ich platnosť bude AUTOMATICKY PREDĹŽENÁ o počet dní, o ktoré ste prišli počas uzatvorenia prevádzky od 24.5.
 • Platnosť passu si môžete overiť po prihlásení do vášho Golem konta na našom webe v sekcii PRIHLÁSENIE/REGISTRÁCIA, na samoobslužných KIOSKOCH v prevádzkach alebo v Golem mobilnej aplikácii
 • V prípade otázok nás kontaktujte na bory@golemclub.sk

GOLEM CLUB RELAXX

 • Otvárame od 31.5.2021
 • Platnosť členstiev bude AUTOMATICKY PREDĹŽENÁ o počet dní, o ktoré ste prišli počas uzatvorenia prevádzky od 31.5.
 • V prípade otázok nás kontaktujte na relaxx@golemclub.sk

--------------

EN VERSION

--------------

--- WE ARE OPENING Golem Club RELAXX and Golem Club BORY ---

DEAR GOLEM MEMBERS,

We are excited to finally share some good news! WE ARE OPENING Golem Club RELAXX and Golem Club BORY.

GOLEM CLUB BORY

 • We are opening  from 24.5.2021
 • Pool + wellness without reservation
 • You will not lose your passes and their validity will be AUTOMATICALLY EXTENDED by the number of days you lost during the closure of the operation from 24.5.
 • You can verify the validity of the pass by logging in to your Golem account on our website in the LOGIN / REGISTRATION section, on self-service KIOSKS in operations or in the Golem mobile application.
 • If you have any questions, please contact us at bory@golemclub.sk

GOLEM CLUB RELAXX

 • We are  opening  from 31.5.2021
 • The validity of memberships will be AUTOMATICALLY EXTENDED by the number of days you lost during the closure of the operation from 31.5.
 • If you have any questions, please contact us at relaxx@golemclub.sk

------------------------------------------------------------------------------

od 17.5.2021 pre vás OTVÁRAME vybrané prevádzky v obmedzenom režime.

PROSÍME, ABY STE SI POZORNE PREČÍTALI INFORMÁCIE NIŽŠIE, podľa ktorých je potrebné postupovať, aby ste sa k nám komfortne dostali cvičiť, plávať či do wellnessu :)

KTORÉ PREVÁDZKY BUDÚ OTVORENÉ?

 • Golem Club AUPARK
 • Golem Club RELAXX
 • Golem Club BORY
 • Golem Club CENTRAL
 • Golem Club AVION
 • fyzio&rhb AVION
 • Golem Club TOWER 115
 • Golem Club MARTIN
 • Golem Club ŽILINA
 • Golem Club KOŠICE
 • Golem Club POPRAD

AKÉ BUDÚ OTVÁRACIE HODINY?

 • Otvorené prevádzky budú od PONDELKA do NEDELE
 • Pracovný týždeň 6:00 - 22:00
 • Víkendy 8:00 - 22:00

AKÉ SÚ PODMIENKY PRE VSTUP?

 • Bez potreby rezervácie (okrem skupinových cvičení - viac info o skupinovkách nižšie)
 • Platný pass 
 • Žiadame vás o dodržiavanie nasledovných opatrení:
  • prekrytie horných dýchacích ciest na recepcii (respirátor)
  • pri výkone športu nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty
  • dezinfekcia rúk pri vstupe do prevádzky
  • dezinfekcie dotykových plôch po cvičení
  • dodržiavanie odstupov min. 2m

KTORÉ SLUŽBY JE MOŽNÉ VYUŽIŤ?

 • Fitnes – ✅
 • Bazén – ✅
 • Šatne/sprchy - ✅
 • Wellness – ✅
 • Skup. cvičenia – ✅
 • Squash – ✅
 • Solárium – ✅
 • Masáže – ✅
  • fyzio&rhb Avion
  • Golem Club Aupark
  • Golem Club Central
  • Golem Club Bory (od 24.5.)
  • Golem Club Relaxx (od 31.5.)

BUDÚ SA PREDLŽOVAŤ ZAKÚPENÉ PASSY?

BUDÚ K DISPOZÍCII SKUPINOVÉ CVIČENIA?

 • ÁNO skupinové cvičenia je možné absolvovať 
 • Počet miest na skupinové cvičenia je obmedzený
 • Je potrebné sa vopred ONLINE rezervovať na našom webe na vybranej prevádzke
 • Je potrebné používať vlastnú podložku na cvičenie

JE MOŽNOSŤ VSTUPU NA BAZÉN A DO WELLNESS?

 • ÁNO bazén a wellness v Golem Clube CENTRAL bude otvorený (Golem Club BORY  od 24.5.)
 • Kapacity na vstup sú obmedzené
 • Klientom Golem Clubu CENTRAL automaticky predlžujeme SWIM aj WELNESS PASSY (Golem Club BORY  od 24.5.)
 • Čas v bazéne a wellness je skrátený na 60 min (nepočíta sa čas strávený v šatni)
 • Prekročenie časového limitu je spoplatnené v zmysle platného cenníka 

MÔŽEM TRÉNOVAŤ S MOJIM OSOBNÝM TRÉNEROM?

 • Tréningy s osobným trénerom sú POVOLENÉ
 • Tréningy s osobným trénerom je potrebné si dohodnúť vopred individuálne s vybraným trénerom

-------------------------

EN VERSION

-------------------------

DEAR GOLEM MEMBERS,

from 17.5.2021 WE OPEN selected facilities in a limited mode for you.

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY, it is necessary to follow in order to exercise, swim or go to the wellness in our facilities comfortably :)

WHICH FACILITIES WILL BE OPEN?

We open all facilities except Golem Club RELAXX and BORY MALL.

•  Golem Club AUPARK

•  Golem Club CENTRAL

•  Golem Club AVION

•  fyzio&rhb AVION

•  Golem Club TOWER 115

•  Golem Club MARTIN

•  Golem Club ŽILINA

•  Golem Club KOŠICE

•  Golem Club POPRAD

WHAT ARE THE OPENING HOURS?

•  Facilities will be open from MONDAY to SUNDAY

•  Workweek 6:00 - 22:00

•  Weekends 8:00 - 22:00

WHAT ARE THE CONDITIONS FOR ENTRY?

•  No need for a reservation (except for group exercises - more info about group exercises below)

•  Valid pass

•  We ask you to observe the following measures:

 •    covering the upper airways at the reception (respirator)
 •    it is not necessary to cover your upper airways during exercising
 •    ohand disinfection upon entry into the facility
 •    odisinfection of touched surfaces
 •    social distancing ( at least 3m )

WHICH SERVICES WILL BE AVAILABLE?

• Fitness - ✅

• Pool - ✅

• Changing rooms / showers - ✅

• Wellness - ✅

• Group exercises - ✅

• Squash - ✅

• Solarium - ✅

• Massages - ✅ only fyzio&rhb Avion

WILL PURCHASED PASSES BE EXTENDED?

• You will not lose your passes and their validity will be AUTOMATICALLY EXTENDED by the number of days you lost during the closure of our facilities (except Bory Mall PASS - we DO NOT EXTEND these passes and their validity is still suspended)

• You can verify the validity of the pass by logging in to your Golem account on our website in the LOGIN / REGISTRATION section, at self-service KIOSKS in our facilities or in your Golem App.

• If you have any questions, please contact the facility you are visiting directly:

WILL GROUP EXERCISES BE AVAILABLE?

YES it is possible to attend group exercises

• The number of places for group exercises is limited

• It is necessary to book ONLINE in advance on our website at the selected facility

• It is necessary to use your own exercise mat

IS IT POSSIBLE TO ENTER THE SWIMMING POOL AND WELLNESS?

YES swimming pool and wellness in Golem Club CENTRAL will be open (swimming pool and wellness Golem Club BORY remains closed)

• The entry is limited

• We automatically extend SWIM and WELNESS PASSES for Golem Club CENTRAL clients

• Time in the pool and wellness is reduced to 60 minutes (time spent in the locker room does not count)

• Exceeding the time limit is charged in accordance with the valid price list

CAN I TRAIN WITH MY PERSONAL TRAINER?

• Trainings with a personal trainer are ALLOWED

• Trainings with a personal trainer must be arranged in advance individually with the selected trainer

WHAT IF I AM A CLIENT OF GOLEM CLUB RELAXX OR GOLEM CLUBY BORY?

• In case you are interested in visiting another facility, the extension of your pass / membership will be assessed individually

• Please contact your facility

• Relaxx client - relaxx@golemclub.sk

• Bory client - bory@golemclub.sk

Golem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku