(AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD 19.4. - EN version below) ZATVORENÉ od 19.12.2020

(AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ OD 19.4.)
Milí GOLEMÁCI,


od 19.4. bude celá krajina podľa COVID AUTOMATU v III. stupni varovania teda v bordovej farbe a uvoľnia sa viaceré opatrenia.

ČO TO ZNAMENÁ PRE GOLEM CLUB?

Bohužiaľ táto aktualizácia sa netýka fitness centier a wellness to znamená, že naďalej budú naše prevádzky zatvorené. 

Podľa COVID AUTOMATU v III. stupni varovania je možné otvoriť bazény pre max. 6 osôb s negatívnym testom. Prevádzka bazéna je  však veľmi finančne náročná záležitosť a pri momentálne nastavených podmienkach naše bazény ostávajú zatvorené.

ĎAKUJEME vám za pochopenie a vašu trpezlivosť. Veríme, že čoskoro budeme môcť naplno otvoriť všetky naše prevádzky. O prípadných zmenách vás budeme informovať na našom webe a sociálnych sieťach.

-----------------------------

EN VERISON

-----------------------------

(UPDATE OF  COVID 19 MEASURES FROM APRIL 19)

DEAR GOLEM MEMBERS,


from April 19,  Slovakia will switch to the dark red tier ( warning level III. ), according to COVID AUTOMAT Alert System, therefore several measures will be lifted.

WHAT DOES THIS MEAN FOR GOLEM CLUB?

Unfortunately, this update does not apply to fitness centers and wellness, which means that our facilities will continue to be closed.

According to COVID AUTOMAT, it is now possible to open pools for 6 people with a negative covid test. However, the operation of the pool is a very costly affair and under the currently set conditions, our pools remain closed.

THANK YOU for your understanding and your patience. We believe that we will soon be able to fully open all our facilities. We will inform you about any changes on our website and social media.

------------------------------

Na základe nariadenia vlády SR od 19.12.2020 budú bohužiaľ všetky naše prevádzky ZATVORENÉ (okrem fyzio&rhb Avion) do odvolania. O prípadnom znovu otvorení vás budeme informovať na webe a sociálnych sieťach. Veríme, že sa opäť čoskoro vidíme v GOLEME.
Všetky rezervácie od 19.12.2020 budú automaticky zrušené a kredit vám ostane vo vašom Golem konte.

Potiahni 12 mesiacov a 2 mesiace zatiahneme za teba

Golem Club detský tábor