Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti


Cieľom detských pohybových kurzov GOLEM Club KIDS pre deti je podpora správneho psychomotorického vývinu dieťaťa od narodenia až do veku 10r. Dieťa od narodenia prechádza jednotlivými fázami, ktoré sú podmienené ovládaním špecifických zručností, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší správny mentálny, duševný a fyzický vývoj. Správnou stimuláciou deti pomocou pohybovej aktivity ich vedieme k mentálnemu napredovaniu a fyzickej stabilite, ktorá je potrebná k správnemu prevedeniu základných lokomočných pohybov ako je chôdza, beh, správnemu držaniu tela...V deťoch upevňujeme pozitívny vzťah k športu a pohybovej aktivite, zlepšujeme ich socializáciu, začlenenie sa do kolektívu, sústredenosť a budujeme ich sebadôveru.


Detské pohybové kurzy prebiehajú v zmysle školského roku počas školských prázdnin sa tréningy nekonajú.

Celý detský koncept je zameraný na individuálny prístup trénerov k deťom k ich veku a schopnostiam dieťaťa. Tréningy prebiehajú pod dohľadom profesionálnych trénerov a pedagógov a počet detí na tréningoch je z tohto dôvodu obmedzený.

Tréningy prebiehajú v špeciálne prispôsobenej športovej sále s vlastným príslušenstvom a šatňou. Súčasťou tréningov je využívanie profesionálneho gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk a špeciálnych pomôcok určených detským športovým aktivitám ako sú fit lôpty, over balls, bosu, expandery, trampolíny....... 

Golem kids je top sluzba

Systém tréningov detí prebieha formou 3 mesačných kurzov, ktorých základom je športová gymnastika. V rámci "kurzu všeobecnej prípravy", je každý trimester doplnený o dva nové druhy doplnkových športov, čím u detí docielime športovú všestrannosť a dokážeme diagnostikovať ku ktorému druhu športu dieťa inklinuje a podporiť ho v ňom.


Každý trimester je ukončený dňom otvorených dverí, počas ktorého si môžu rodičia overiť progres svojich detí, tak ako sa aj deti môžu pochváliť s tým čo sa naučili.

Obsah programov a tréningov od 3-12 rokov

 • Rozvoj základnej lokomócie – chôdze (vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciách a v simulovaných sťažených podmienkach
 • Rozvoj jemnej motoriky – jemná motorika zahŕňa v sebe pohyby ruky a prstov, keď chce dieťa niečo uchopiť. Správny rozvoj pohybov malých svalových skupín má neopomenuteľnývýznam pri rozvoji reči, čítania, či písania. Schopnosť sledovať predmet, alebo koordinovať hyb ruky so sledovaním objektu, sú predpokladmi k zvládnutiu čítania v školskom veku. Ak podporujeme rozvoj pohybov prstov, ktoré sa tým stávajú obratnejšie, presnejšie, či rýchlejšie, vytvárame zároveň pozitívny vzťah dieťaťa napríklad ku kresleniu, alebo písaniu. Hod, úchop, kotúľanie...
 • Rozvoj hrubej motoriky - pohyb veľkých svalových skupín, vďaka ktorým dieťa dokáže loziť, postaviť sa, chodiť, behať, či skákať. Pohybové a loptové hry rozvíjajú rozsah, presnosť, koordináciu a plynulosť pohybov; taktiež schopnosť pohyb plánovať. Dieťa sa prostredníctvom nich učí uvedomovať si schému svojho tela.
 • Správny vývoj chodidiel
 • Rozvoj myslenia
 • Rozvoj mravného a citového vývoja
 • Budovanie sebadôvery, schopnosť počúvať pokyny a prežívať radosť z dosiahnutých cieľov 
 • Rozvoj základnej lokomócie – chôdze (vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciách a v simulovaných sťažených podmienkach
 • Cvičíme reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov
 • Rozvoj sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier
 • Rozvoj orientačných schopností v priestore, percepčných schopností (vyhnutie sa letiacej lopte, udržiavanie rovnováhy, preskočenie povrazu)
 • Mentálny rozvoj učíme sa zvládať pravidlá jednoduchých pohybových hier
 • Rozvíjame rytmus v tanečných variáciách
 • Rozvoj fyzickej sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier, využívaním gymnastického náčinia, Fitballov, Overballov, Bosu........Súčasťou našich programov 

Prihláška

Cenník

Systém cvičení prebieha formou 2-3 mesačný kurzov.


PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE PROSÍM

Lucia Medeková 0948 69 22 55 bory@golemclub.sk

Video

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente: Pravidlá používania cookies
Súhlasím