Tradičná hodina jogy, zameriava na správne držanie tela pri cvičení a detailné prevedenie každej pozície. Učí študentov vybudovať si silný fyzický základ potrebný pre náročnejšie jogové asány, je vhodný takmer pre všetkých - začiatočníkov, pokročilých, starších ľudí a aj pre tých, čo majú zdravotné problémy. Tréning je tak relaxačný, ako aj dynamický a silový. Veľká pozornosť sa kladie na správne dýchanie a jeho prepojenie s celým telom, čo je veľmi dôležitá časť pre zvládnutie hlbšej koncentrácie a rovnováhy. Hatha Joga je cvičenie, pri ktorom ide o duševno-telesnú cestu k poznaniu seba samého. Pravidelné cvičenie čistí myseľ, odstraňuje bolesti chrbta, naťahuje a spevňuje svalstvo a svalové úpony, stimuluje nervový systém, priaznivo vplýva na kardiovaskulárny systém, odbúrava tuk