BodyHard - Funkčný tréning s vlastnou váhou so zameraním na silu, pevnosť, flexibilitu a odolnosť tela. Venuje sa predovšetkým posilňovaniu a spevňovaniu vnútorných svalov (svalov potrebných pre naše celkové zdravie - kosti, kĺby, vnútorné orgány...) Estetická krása tela prichádza ruka v ruke samovoľne ako bonus. :)

Bodyhard je intenzívnejšia forma tréningu Bodyart. Je spojením jednotlivých statických cvikov, polôh (výdrží) a  energetického dýchania v dynamickom slede. Bodyhard vznikol metodickým zdokonalovaním klasického tréningu Bodyart, v ktorom je mnoho pozícií statických. Tie sú zámerne, za účelom posilnenia kĺbov, šliach, väzív a svalov, držané po určitú dobu. Kladie sa pritom veľký dôraz na hlboké dýchanie, ktoré okrem dopravenia energie svalstvu, umožňuje nášmu telu naštartovať vnútorné procesy (napr. trávenie / detoxikácia organizmu, celkové zrýchlenie metabolizmu...) Táto podstata je zachovaná aj v „Bodyhard“, len je poňatá viac do sily a je posunutá o stupienok vyššie.