CROSS TO FIT je program, ktorý je zameraný na zlepšenie techniky jednotlivých cvikov, rozvoj sily a kondície. Je kombináciou pohybových aktivít, či už gymnastiky, vzpierania a ďalších cvikov a pohybov, ktoré zlepšujú všeobecnú zdatnosť. Pri CTF používate olympijské činky, hrazdu, kettlebelly, gymnastické kruhy a rôzne iné..CFT je vhodný pre pokročilých klientov.