Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Erik Flámik

Vzdelanie:
Fakulta telesnej výchovy a športu - odbor : kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe 

Špecializácia:
Správne pohybové návyky, prevencia / riešenie bolestí pohybového aparátu, strata tuku bez straty svalovej hmoty, udržovanie a zvyšovanie fyzickej kondície a flexibility, správne držanie tela, stabilizačný systém, nárast svalovej hmoty, vytváranie a prebudovávanie pohybových stereotypov.    

Mohlo by Vás zaujímať:
Erik sa ako všestranný športovec od útleho veku venoval širokej škále športov. A to aktívne či pasívne, to ho doviedlo až ku štúdiu na FTVŠ. Popri škole sa aktívne venuje futbalu, fitness, behu a rôznym iným druhom športu, či doplňujúcemu sebavzdelávaniu pomocou školení: SM systém, DNS v športe I a II, Škola drepu, Škola vzpierania. - english speaking fluently

Prevádzky, kde Erik trénuje:

Ďalší tréneri