(UPDATE Relaxx + Bory Mall) OTVÁRAME vybrané prevádzky od 17.5. (EN version below)

(UPDATE Relaxx + Bory Mall) OTVÁRAME vybrané prevádzky od 17.5. (EN version below)

21.05.2021

---  OTVÁRAME Golem Club RELAXX a Golem Club BORY ---

Milí GOLEMÁCI,

veľmi sa tešíme, že vám môžeme oznámiť dobrú správu! OTVÁRAME už aj Golem Club RELAXX a Golem Club BORY.

GOLEM CLUB BORY

 • Otvárame od 24.5.2021
 • Bazén + wellness bez nutnosti rezervácie
 • O vaše passy neprídete a ich platnosť bude AUTOMATICKY PREDĹŽENÁ o počet dní, o ktoré ste prišli počas uzatvorenia prevádzky od 24.5.
 • Platnosť passu si môžete overiť po prihlásení do vášho Golem konta na našom webe v sekcii PRIHLÁSENIE/REGISTRÁCIA, na samoobslužných KIOSKOCH v prevádzkach alebo v Golem mobilnej aplikácii
 • V prípade otázok nás kontaktujte na bory@golemclub.sk

GOLEM CLUB RELAXX

 • Otvárame od 31.5.2021
 • Platnosť členstiev bude AUTOMATICKY PREDĹŽENÁ o počet dní, o ktoré ste prišli počas uzatvorenia prevádzky od 31.5.
 • V prípade otázok nás kontaktujte na relaxx@golemclub.sk

--------------

EN VERSION

--------------

--- WE ARE OPENING Golem Club RELAXX and Golem Club BORY ---

DEAR GOLEM MEMBERS,

We are excited to finally share some good news! WE ARE OPENING Golem Club RELAXX and Golem Club BORY.

GOLEM CLUB BORY

 • We are opening  from 24.5.2021
 • Pool + wellness without reservation
 • You will not lose your passes and their validity will be AUTOMATICALLY EXTENDED by the number of days you lost during the closure of the operation from 24.5.
 • You can verify the validity of the pass by logging in to your Golem account on our website in the LOGIN / REGISTRATION section, on self-service KIOSKS in operations or in the Golem mobile application.
 • If you have any questions, please contact us at bory@golemclub.sk

GOLEM CLUB RELAXX

 • We are  opening  from 31.5.2021
 • The validity of memberships will be AUTOMATICALLY EXTENDED by the number of days you lost during the closure of the operation from 31.5.
 • If you have any questions, please contact us at relaxx@golemclub.sk

------------------------------------------------------------------------------

od 17.5.2021 pre vás OTVÁRAME vybrané prevádzky v obmedzenom režime.

PROSÍME, ABY STE SI POZORNE PREČÍTALI INFORMÁCIE NIŽŠIE, podľa ktorých je potrebné postupovať, aby ste sa k nám komfortne dostali cvičiť, plávať či do wellnessu :)

KTORÉ PREVÁDZKY BUDÚ OTVORENÉ?

 • Golem Club AUPARK
 • Golem Club RELAXX
 • Golem Club BORY
 • Golem Club CENTRAL
 • Golem Club AVION
 • fyzio&rhb AVION
 • Golem Club TOWER 115
 • Golem Club MARTIN
 • Golem Club ŽILINA
 • Golem Club KOŠICE
 • Golem Club POPRAD

AKÉ BUDÚ OTVÁRACIE HODINY?

 • Otvorené prevádzky budú od PONDELKA do NEDELE
 • Pracovný týždeň 6:00 - 22:00
 • Víkendy 8:00 - 22:00

AKÉ SÚ PODMIENKY PRE VSTUP?

 • Bez potreby rezervácie (okrem skupinových cvičení - viac info o skupinovkách nižšie)
 • Platný pass 
 • Žiadame vás o dodržiavanie nasledovných opatrení:
  • prekrytie horných dýchacích ciest na recepcii (respirátor)
  • pri výkone športu nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty
  • dezinfekcia rúk pri vstupe do prevádzky
  • dezinfekcie dotykových plôch po cvičení
  • dodržiavanie odstupov min. 2m

KTORÉ SLUŽBY JE MOŽNÉ VYUŽIŤ?

 • Fitnes – ✅
 • Bazén – ✅
 • Šatne/sprchy - ✅
 • Wellness – ✅
 • Skup. cvičenia – ✅
 • Squash – ✅
 • Solárium – ✅
 • Masáže – ✅
  • fyzio&rhb Avion
  • Golem Club Aupark
  • Golem Club Central
  • Golem Club Bory (od 24.5.)
  • Golem Club Relaxx (od 31.5.)

BUDÚ SA PREDLŽOVAŤ ZAKÚPENÉ PASSY?

BUDÚ K DISPOZÍCII SKUPINOVÉ CVIČENIA?

 • ÁNO skupinové cvičenia je možné absolvovať 
 • Počet miest na skupinové cvičenia je obmedzený
 • Je potrebné sa vopred ONLINE rezervovať na našom webe na vybranej prevádzke
 • Je potrebné používať vlastnú podložku na cvičenie

JE MOŽNOSŤ VSTUPU NA BAZÉN A DO WELLNESS?

 • ÁNO bazén a wellness v Golem Clube CENTRAL bude otvorený (Golem Club BORY  od 24.5.)
 • Kapacity na vstup sú obmedzené
 • Klientom Golem Clubu CENTRAL automaticky predlžujeme SWIM aj WELNESS PASSY (Golem Club BORY  od 24.5.)
 • Čas v bazéne a wellness je skrátený na 60 min (nepočíta sa čas strávený v šatni)
 • Prekročenie časového limitu je spoplatnené v zmysle platného cenníka 

MÔŽEM TRÉNOVAŤ S MOJIM OSOBNÝM TRÉNEROM?

 • Tréningy s osobným trénerom sú POVOLENÉ
 • Tréningy s osobným trénerom je potrebné si dohodnúť vopred individuálne s vybraným trénerom

-------------------------

EN VERSION

-------------------------

DEAR GOLEM MEMBERS,

from 17.5.2021 WE OPEN selected facilities in a limited mode for you.

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY, it is necessary to follow in order to exercise, swim or go to the wellness in our facilities comfortably :)

WHICH FACILITIES WILL BE OPEN?

We open all facilities except Golem Club RELAXX and BORY MALL.

•  Golem Club AUPARK

•  Golem Club CENTRAL

•  Golem Club AVION

•  fyzio&rhb AVION

•  Golem Club TOWER 115

•  Golem Club MARTIN

•  Golem Club ŽILINA

•  Golem Club KOŠICE

•  Golem Club POPRAD

WHAT ARE THE OPENING HOURS?

•  Facilities will be open from MONDAY to SUNDAY

•  Workweek 6:00 - 22:00

•  Weekends 8:00 - 22:00

WHAT ARE THE CONDITIONS FOR ENTRY?

•  No need for a reservation (except for group exercises - more info about group exercises below)

•  Valid pass

•  We ask you to observe the following measures:

 •    covering the upper airways at the reception (respirator)
 •    it is not necessary to cover your upper airways during exercising
 •    ohand disinfection upon entry into the facility
 •    odisinfection of touched surfaces
 •    social distancing ( at least 3m )

WHICH SERVICES WILL BE AVAILABLE?

• Fitness - ✅

• Pool - ✅

• Changing rooms / showers - ✅

• Wellness - ✅

• Group exercises - ✅

• Squash - ✅

• Solarium - ✅

• Massages - ✅ only fyzio&rhb Avion

WILL PURCHASED PASSES BE EXTENDED?

• You will not lose your passes and their validity will be AUTOMATICALLY EXTENDED by the number of days you lost during the closure of our facilities (except Bory Mall PASS - we DO NOT EXTEND these passes and their validity is still suspended)

• You can verify the validity of the pass by logging in to your Golem account on our website in the LOGIN / REGISTRATION section, at self-service KIOSKS in our facilities or in your Golem App.

• If you have any questions, please contact the facility you are visiting directly:

WILL GROUP EXERCISES BE AVAILABLE?

• YES it is possible to attend group exercises

• The number of places for group exercises is limited

• It is necessary to book ONLINE in advance on our website at the selected facility

• It is necessary to use your own exercise mat

IS IT POSSIBLE TO ENTER THE SWIMMING POOL AND WELLNESS?

• YES swimming pool and wellness in Golem Club CENTRAL will be open (swimming pool and wellness Golem Club BORY remains closed)

• The entry is limited

• We automatically extend SWIM and WELNESS PASSES for Golem Club CENTRAL clients

• Time in the pool and wellness is reduced to 60 minutes (time spent in the locker room does not count)

• Exceeding the time limit is charged in accordance with the valid price list

CAN I TRAIN WITH MY PERSONAL TRAINER?

• Trainings with a personal trainer are ALLOWED

• Trainings with a personal trainer must be arranged in advance individually with the selected trainer

WHAT IF I AM A CLIENT OF GOLEM CLUB RELAXX OR GOLEM CLUBY BORY?

• In case you are interested in visiting another facility, the extension of your pass / membership will be assessed individually

• Please contact your facility

• Relaxx client - relaxx@golemclub.sk

• Bory client - bory@golemclub.sk