Kickboxing - Skupinový tréning zameraný na nácvik a zdokonaľovanie kickboxerskych techník prostredníctvom kondičného tréningu. Vynikajúci prostriedok ako zlepšiť  rozvoj pohybových schopností v kreatívnom tréningovom procese.