Kondičný box, skupinové cvičenie s prvkami kruhového tréningu zameraný na rozvoj techniky, sily, rýchlosti, vytrvalosti a  výbušnosti.