Chrbát bez bolesti - Cvičenie pri problémoch a bolesťou chrbtice, zamerané na nácvik správneho dýchania a držania tela, cviky na posilnenie hlbokého stabilizačného systému s využitím nestabilných pomôcok.