Cvičenie Zdravý chrbát je terapeutický systém špeciálnych rehabilitačných cvičení, ktoré sú zamerané na prevenciu a liečbu porúch pohybového aparátu u ľudí ktorejkoľvek vekovej kategórie. Cvičenie na odblokovanie nepríjemných bolestí, spevnenie svalstva, nadobudnutie sily, posilnenie hlbokého stabilizačného systému. 

Je to kombinácia pilates a školy chrbta so zameraním na správne dýchanie, kde využívame kombináciu statických a dynamických cvikov.