Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Znovu OTVORENÉ pohybové kurzy pre DETI v Bory Mall teraz aj v AVIONE!

Znovu OTVORENÉ pohybové kurzy pre DETI v Bory Mall teraz aj v AVIONE!

19.08.2019

 

 

 


 

Cieľom detských pohybových kurzov GOLEMclub KIDS pre deti je podpora správneho psychomotorického vývinu dieťaťa od narodenia až do veku 10r. Dieťa od narodenia prechádza jednotlivými fázami, ktoré sú podmienené ovládaním špecifických zručností, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší správny mentálny, duševný a fyzický vývoj. Správnou stimuláciou deti pomocou pohybovej aktivity ich vedieme k mentálnemu napredovaniu a fyzickej stabilite, ktorá je potrebná k správnemu prevedeniu základných lokomočných pohybov ako je chôdza, beh, správnemu držaniu tela...V deťoch upevňujeme pozitívny vzťah k športu a pohybovej aktivite, zlepšujeme ich socializáciu, začlenenie sa do kolektívu, sústredenosť a budujeme ich sebadôveru.

 

 • Celý detský koncept je zameraný na individuálny prístup trénerov k deťom k ich veku a schopnostiam dieťaťa. Tréningy prebiehajú pod dohľadom profesionálnych trénerov a pedagógov a počet detí na tréningoch je z tohto dôvodu obmedzený.

 

 • Tréningy prebiehajú v špeciálne prispôsobenej športovej sále s vlastným príslušenstvom a šatňou. Súčasťou tréningov je využívanie profesionálneho gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk a špeciálnych pomôcok určených detským športovým aktivitám ako sú fit lôpty, over balls, bosu, expandery, trampolíny....... 

 

 • Systém tréningov detí prebieha formou 3 mesačných kurzov, ktorých základom je športová gymnastika. V rámci kurzu všeobecnej prípravy, je každý trimester doplnený o dva nové druhy doplnkových športov, čím u detí docielime športovú všestrannosť a dokážeme diagnostikovať ku ktorému druhu športu dieťa inklinuje a podporiť ho v ňom.

 

 • Každý trimester je ukončený dňom otvorených dverí, počas ktorého si môžu rodičia overiť progres svojich detí, tak ako sa aj deti môžu pochváliť s tým čo sa naučili.

Obsah programov a tréningov od 3-12 rokov

 

 • rozvoj základnej lokomócie – chôdze (vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciách a v simulovaných sťažených podmienkach
 • rozvoj jemnej motoriky – jemná motorika zahŕňa v sebe pohyby ruky a prstov, keď chce dieťa niečo uchopiť. Správny rozvoj pohybov malých svalových skupín má neopomenuteľnývýznam pri rozvoji reči, čítania, či písania. Schopnosť sledovať predmet, alebo koordinovať hyb ruky so sledovaním objektu, sú predpokladmi k zvládnutiu čítania v školskom veku. Ak podporujeme rozvoj pohybov prstov, ktoré sa tým stávajú obratnejšie, presnejšie, či rýchlejšie, vytvárame zároveň pozitívny vzťah dieťaťa napríklad ku kresleniu, alebo písaniu. Hod, úchop, kotúľanie...

 

 • Rozvoj hrubej motoriky - pohyb veľkých svalových skupín, vďaka ktorým dieťa dokáže loziť, postaviť sa, chodiť, behať, či skákať. Pohybové a loptové hry rozvíjajú rozsah, presnosť, koordináciu a plynulosť pohybov; taktiež schopnosť pohyb plánovať. Dieťa sa prostredníctvom nich učí uvedomovať si schému svojho tela.


 • Správny vývoj chodidiel
 • Rozvoj myslenia
 • Rozvoj mravného a citového vývoja
 • Budovanie sebadôvery, schopnosť počúvať pokyny a prežívať radosť z dosiahnutých cieľov 
 • Rozvoj základnej lokomócie – chôdze (vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciách a v simulovaných sťažených podmienkach
 • Cvičíme reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov
 • Rozvoj sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier
 • Rozvoj orientačných schopností v priestore, percepčných schopností (vyhnutie sa letiacej lopte, udržiavanie rovnováhy, preskočenie povrazu)
 • Mentálny rozvoj učíme sa zvládať pravidlá jednoduchých pohybových hier
 • Rozvíjame rytmus v tanečných variáciách
 • Rozvoj fyzickej sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier, využívaním gymnastického náčinia, Fitballov, Overballov, Bosu........ 

 

Súčasťou našich programov sekcia MAMAGym.Táto sekcia je zameraná na pohybové aktivity pre mamičky pred aj po pôrode a pre deti vo veku od 0 - 3 rokov. Systém cvičení prebieha formou 2-3 mesačný kurzov.

 

Obsah programov a kurzov pre deti vo veku 2-3 r. je zameraný na správnu stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, rozvoj základnej lokomócie – chôdze (vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciách v simulovaných sťažených podmienkach. Cvičíme jemnú aj hrubú motoriku – hod, úchop, kotúľanie, reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov rozvíjame orientáciu v priestore vyliezame, preliezame, zliezame, prekračujeme. Zameriavame sa na psychomotorický rozvoj, vývoj svalov a zmyslov, spontánny pohyb, rozvoj reči, vnemy farieb, rytmu s hravou formou

Deti do 3 rokov cvičia výhradne v doprovode rodiča, prípadne s osobou rodičom určenou.
·

 • Celý detský koncept je zameraný na individuálny prístup trénerov k deťom k ich veku a schopnostiam dieťaťa. Tréningy prebiehajú pod dohľadom profesionálnych trénerov a pedagógov a počet detí na tréningoch je z tohto dôvodu obmedzený. 

 

 • Tréningy prebiehajú v špeciálne prispôsobenej športovej sále s vlastným príslušenstvom a šatňou. Súčasťou tréningov je využívanie profesionálneho gymnastického náčinia a špeciálnych pomôcok určených detským športovým aktivitám ako sú fit lopty, over balls, bosu , trampolíny.......

 

MAMA JOGA

Mama joga je aktívnejšia trieda postnatálnej jogy . Cieľom je dať seba a svoje telo (so špeciálnou pozornosťou na panvové dno a jadro) do formy zábavným a relaxačným spôsobom.


Postnatálna matka-yoga je pre matky, ktoré porodili 4, alebo viac mesiacov a je vhodná aj pre mamičky so staršími deťmi. Cieľom lekcie je poskytnúť telu väčšiu pozornosť, posilniť ho a znova ho prepojiť, aktiváciou svalov brucha, chrbta a panvového dna bezpečným a jemným spôsobom. Navyše získavanie novej energie prostredníctvom cvičenia a relaxácie je dôležitým aspektom hodín, čo by ste mohli potrebovať ako (nová / pracovná) matka. Obsahom lekcií je kombinácia jogových postojov, posilňovanie cvičením pilates, dýchacie techniky, meditácie a "reštauračných" postojov, sa nakoniec dostanú do hlbokej relaxácie. Inými slovami: naozaj čas na seba!


Mama joga je určená pro všetky tehotné, netehotné aj viacdetné mamičky, kam si môžete deti do 3rokov vziať so sebou a nechať ich voľne pobehovať medzi cvičiacimi mamičkami, priebežne ich usmerniť a veľmi slobodným spôsobom ich motivovať, aby sa zapojili do cvičenia s vami.

 

Obsah programov a kurzov pre mamičky

GRAVID- BODY BEFORE - GRAVIDYOGA

Cvičenie je určené pre gravidné mamičky. Je komplexné a zamerané presne na dané obdobie mamičky aj jej individuálne potreby s ohľadom na jej zdravotný stav. V lekciách špeciálne vyškolený lektor pre ich obohatenie, spestrenie, tak ako aj na rozšírenie obsahu a zvýšenie účinnosti používa cvičebné a zdravotnícke náradia ako sú Fitlopty, Overbally Tehotenstvo trvá 40 týždňov tj. 9 kalendárnych mesiacov. V praxi sa delí na tzv. trimestre, každý s dĺžkou tri kalendárne mesiace. Jednotlivé trimestre II. a III. tie sa od seba líšia a každé z nich je špecifické, preto je z našej strany lektor pripravený na individuálny prístup


Kurzy sú 8 týždňové , ktoré okrem l cvičenia obsahujú aj poradenstvo ohľadom pôrodu a prípravy na pôrod , tak ako aj na poradenstvo v oblastikojenia a praxe obdobia hneď po pôrode. Nutné je si priniesť tehotenskú knižku na každú lekciu. Kurz je limitovaný. V jednom kurze je šesť až osem osôb.


GRAVID – BODY AFTER - Daj sa do formy po pôrode

Kurz Gravi-body je pripravený pre mamičky, ktoré sa chcú byt opäť dostať formy, chcú sa venovať aj sa sami sebe a cítiť sa opäť fit. Kurzy sú 3 mesačné s periodicitou návštevnosti tréningov 2X do týždňa. Počet miest na kurze je obmedzený.


Sú to jedinečné popôrodné kurzy bez ohľadu na čas aký ste po pôrode. Môže to byt 6 týždňov, alebo rok po pôrode, najdôležitejšie je mať chuť niečo so svojou postavou spraviť a popritom si psychicky oddýchnuť, stretnúť sa s inými mamičkami, a mat čas len pre seba. Telo matky počas tehotenstva prechádza veľkou zmenou a záťažou. Samotný pôrod nás odbremení o 5-8 kíl, ale zvyšná váha ostáva. Naše kurzy sú zamerané nato ako vás dostať sa do formy pod individuálnym a profesionálnym dohľadom a je vhodný pre mamičky od 6 týždňa po spontálnom pôrode a 2-3 mesiace po pôrode cisárskym rezom. Kurz je zameraný na spevnenie celého tela a ochabnutého svalstva, získanie kondície, posilňovanie chrbtového a brušného svalstva, na posilnenie panvového dna a sedacích svalov a celej spodnej časti tela. Počas lekcii sa využívajú cviky s vlastnou váhou a s cvičebnými pomôckami ako fitlopty, overballs, jednoručné činky, expandery, pilates – obruče, pilates - uteráky. Všetko je prispôsobené individuálne potrebám každej jednej mamičky.

JESENNÉ KURZY PRE DETI 2019 - ROZVRH NA POZRETIE TU

JESENNÉ KURZY PRE DETI 2019 - CENNÍK NA POZRETIE TU 

JESENNÉ KURZY PRE DETI 2019 - PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU

PRAVIDLÁ NA STIAHNUTIE TU:  STR. 1 , STR. 2

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE PROSÍM 

Lucia Medeková +421 948 692 255 bory@golemclub.sk, avion@golemclub.sk