Aktuality

Mať silný chrbát, to znamená viac, ako len obrovské véčko. Svaly chrbta sú komplexnou skupinou svalov, ktoré poskytujú podporu, pohyb a stabilitu chrbtice a trupu. Ich anatómia zahŕňa viacero vrstiev a skupín svalov, ktoré plnia rôzne funkcie. Pozrime sa na svaly chrbta o niečo podrobnejšie.

Ako delíme svaly chrbta?

Svaly chrbta sa dajú rozdeliť do troch hlavných skupín: povrchové svaly, stredné svaly a hlboké svaly chrbta.

Povrchové svaly chrbta

Tieto svaly sú najbližšie k pokožke a sú zodpovedné za pohyb horných končatín.

 1. Musculus trapezius (Trapézový sval):
 • Pôvod: Lebka, zátylkový väz a trnové výbežky krčných a hrudných stavcov.
 • Úpon: Lopatka a kľúčna kosť.
 • Funkcia: Zdvíhanie, stahovanie a otáčanie lopatky; pomáha pri zdvíhaní ramien.
 1. Latissimus dorsi (Široký sval chrbta):
 • Pôvod: Spodné hrudné a všetky bedrové stavce, krížová kosť a panvová kosť.
 • Úpon: Humerus (kost ramena).
 • Funkcia: Vnútorná rotácia, addukcia a extenzia ramena; pomáha pri dýchaní.
 1. Levator scapulae (Zdvíhač lopatky):
 • Pôvod: Prvé štyri krčné stavce.
 • Úpon: Horný uhol lopatky.
 • Funkcia: Zdvíhanie lopatky a jej vnútorná rotácia.
 1. Rhomboideus major a minor (Kosoštvorcový sval väčší a menší):
 • Pôvod: Spodné krčné a horné hrudné stavce.
 • Úpon: Mediálny okraj lopatky.
 • Funkcia: Sťahovanie a vnútorná rotácia lopatky.

Stredné svaly chrbta

Tieto svaly sa nachádzajú pod povrchovými svalmi a sú viac zapojené do stabilizácie chrbtice.

 1. Serratus posterior superior a inferior (Horný a dolný zadný pílovitý sval):
 • Pôvod: Hrudné a bedrové stavce.
 • Úpon: Rebrá.
 • Funkcia: Pomáhajú pri dýchaní – horný sval dvíha rebrá, dolný ich sťahuje.

Hlboké svaly chrbta

Tieto svaly sú umiestnené najhlbšie a poskytujú stabilitu a jemné pohyby chrbtice.

 1. Erector spinae (Vzpriamovač chrbtice):
 • Zloženie: Tvorí ho niekoľko svalových zložiek – Iliocostalis, Longissimus a Spinalis.
 • Pôvod: Panva, chrbtica a rebrá.
 • Úpon: Rôzne úrovne chrbtice a lebky.
 • Funkcia: Udržiavanie vzpriamenej polohy, extenzia a laterálna flexia chrbtice.
 1. Transversospinalis (Svaly prebiehajúce šikmo cez chrbticu):
 • Zloženie: Semispinalis, Multifidus, Rotatores.
 • Pôvod a úpon: Spájajú rôzne úrovne stavcov.
 • Funkcia: Stabilizácia a rotácia chrbtice, jemné korekcie polohy stavcov.
 1. Interspinales a Intertransversarii:
 • Pôvod a úpon: Spájajú susedné stavce.
 • Funkcia: Jemná stabilizácia a pohyb medzi jednotlivými stavcami.

Aké sú hlavné funkcie svalov chrbta?

Hlavná funkcia svalov chrbta spočíva v podpore, pohybe a stabilizácii chrbtice a trupu. Tieto funkcie sú nevyhnutné pre správne držanie tela, vykonávanie každodenných pohybov a predchádzanie zraneniam. Podrobnejšie môžeme tieto funkcie rozdeliť nasledovne:

1. Stabilizácia chrbtice a trupu

Svaly chrbta, najmä hlboké svaly, ako je erector spinae a transversospinalis, poskytujú nepretržitú stabilizáciu chrbtice. Táto stabilizácia je kľúčová pre udržiavanie vzpriamenej polohy tela a umožňuje chrbtici odolávať rôznym vonkajším silám a tlakom.

2. Pohyb chrbtice a trupu

Svaly chrbta umožňujú rôzne pohyby chrbtice:

 • Flexia: Ohýbanie dopredu.
 • Extenzia: Narovnávanie alebo ohýbanie dozadu.
 • Rotácia: Otáčanie trupu do strán.
 • Laterálna flexia: Ohýbanie trupu do strán.

Tieto pohyby sú zabezpečované kombinovanou aktivitou povrchových, stredných a hlbokých svalov chrbta.

3. Podpora a ochrana

Svaly chrbta poskytujú podporu a ochranu chrbtice a vnútorných orgánov. Udržiavaním správneho zarovnania stavcov a tlmením nárazov počas pohybu svaly chránia chrbticu pred nadmerným opotrebením a zraneniami.

4. Držanie tela

Silné a vyvážené svaly chrbta sú kľúčové pre udržiavanie správneho držania tela. Napríklad trapézový sval a rhomboideus pomáhajú udržiavať lopatky v správnej polohe, čo je dôležité pre správne držanie horných končatín a celého trupu.

5. Pohyb horných končatín

Povrchové svaly chrbta, ako trapézový sval a latissimus dorsi, hrajú dôležitú úlohu pri pohybe ramien a paží. Trapézový sval je zodpovedný za zdvíhanie, stahovanie a otáčanie lopatky, zatiaľ čo latissimus dorsi umožňuje addukciu, vnútornú rotáciu a extenziu ramena.

6. Pomoc pri dýchaní

Niektoré svaly chrbta, ako serratus posterior superior a serratus posterior inferior, pomáhajú pri dýchaní tým, že zdvíhajú alebo sťahujú rebrá. Táto funkcia je dôležitá najmä pri námahe alebo hlbokom dýchaní.

7. Prenos síl

Svaly chrbta sú kľúčové pre prenos síl medzi hornou a dolnou časťou tela. Silné svaly chrbta umožňujú efektívny prenos síl pri rôznych fyzických aktivitách, ako je zdvíhanie, tlačenie, ťahanie a športové výkony.

Všetky tieto funkcie svalov chrbta spolupracujú na zabezpečení komplexnej podpory a pohybu celého tela, čím prispievajú k celkovému zdraviu a funkčnosti svalovo-kostrového systému.

svaly_chrbta_2.jpg

Dôsledky oslabeného chrbtového svalstva

Ak má človek oslabené chrbtové svalstvo, môže to viesť k rôznym zdravotným problémom a funkčným obmedzeniam. Ide najmä o:

1. Bolesti chrbta

Oslabené chrbtové svaly často nedokážu dostatočne podporovať chrbticu, čo môže viesť k bolestiam v rôznych častiach chrbta, najmä v dolnej (bedrovej) oblasti.

2. Zlé držanie tela

Slabé svaly chrbta môžu mať za následok: kyfózu (prehnutá horná časť chrbta), lordózu (nadmerné prehnutie dolnej časti chrbta) alebo skoliózu (bočné zakrivenie chrbtice). Zlé držanie tela môže viesť k ďalším problémom, ako sú bolesti hlavy a napätie v iných svalových skupinách.

3. Zvýšené riziko zranení

Chrbtové svaly zohrávajú kľúčovú úlohu pri stabilizácii chrbtice a trupu. Oslabené svaly zvyšujú riziko zranení, najmä pri fyzických aktivitách alebo pri zdvíhaní ťažkých predmetov.

4. Obmedzená pohyblivosť a flexibilita

Silné chrbtové svaly sú potrebné pre správne vykonávanie mnohých každodenných pohybov, ako sú ohýbanie, otáčanie a naťahovanie. Slabé svaly môžu obmedzovať rozsah pohybu a flexibilitu.

5. Chronická únava

Oslabené svalstvo môže viesť k chronickej únave, pretože telo musí vynaložiť viac energie na udržanie stability a vykonávanie pohybov.

6. Problémy s dýchaním

Niektoré chrbtové svaly, ako je latissimus dorsi a serratus posterior, pomáhajú pri dýchaní. Oslabené svaly môžu ovplyvniť kapacitu pľúc a efektívnosť dýchania.

7. Znížená športová výkonnosť

Pre športovcov a aktívnych jedincov môže oslabené chrbtové svalstvo viesť k zníženiu výkonnosti, pretože mnohé športové aktivity vyžadujú silné a stabilné chrbtové svaly.

8. Zvýšené zaťaženie iných svalových skupín

Ak sú chrbtové svaly slabé, iné svalové skupiny, ako sú svaly brucha, nôh a ramien, môžu prebrať väčšiu záťaž, čo môže viesť k ich preťaženiu a následným problémom.

9. Degeneratívne ochorenia chrbtice

Dlhodobé oslabenie chrbtových svalov môže prispieť k degeneratívnym ochoreniam chrbtice, ako sú herniované disky, stenóza chrbtového kanála a artróza.

Prevencia a riešenie

Na prevenciu a riešenie problémov spojených s oslabeným chrbtovým svalstvom je dôležité zahrnúť do svojho životného štýlu pravidelné cvičenie zamerané na posilnenie a stabilizáciu chrbtových svalov.

Navštív svoje obľúbené fitness centrum, alebo vyhľadaj rady skúsených trénerov a tréneriek, ktorí ti zostavia tréningový plán presne na mieru tvojim potrebám. Ak hľadáš inšpiráciu, prečítaj si náš podrobný článok o efektívnych cvikoch na chrbát, kde nájdeš aj vizuálny návod na to, ako ich správne cvičiť. Kopec ďalších skvelých článkov nájdeš na našom blogu.

Golem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku