Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Mgr. Ľuboš Barzó

Vzdelanie:
FTVŠ UK – špecializácia kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe    

Špecializácia:
Rozvoj kondičných schopností: sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia. Zdokonalovanie techniky cvičení. Naberanie svalovej hmoty, redukcia hmotnosti, formovanie postavy, odstraňovanie svalových dysbalancií. Individuálny prístup ku každému klientovi. Úprava stravovania a životosprávy.    

Mohlo by Vás zaujímať:
Ľuboš sa 10 rokov venoval profesionálne basketbalu, ktorý vymenil za posilňovanie. Ako dlhoročne aktívny športovec sa rozhodol pre štúdium kondičného trénerstva na Univerzite Komenského, keď chcel svoje vedomosti, ktoré získal počas štúdia a návštevou rôznych odborných kurzov a školení, využiť pre naplnenie cieľov budúcich klientov. V súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu v odbore kondičné trénerstvo.

Prevádzky, kde Mgr. trénuje:

BORY MALL BRATISLAVA

Ďalší tréneri