Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Jakub Horváth

Vzdelanie:
FTVŠ/UK, Šport pre zdravie

Špecifikácia:
Výživa, fitnes, športová fyziológia

 Mohlo by Vás zaujímať:
Jakub je študentom FTVŠ UK. Zaujíma sa o športovú fyziológiu a súvisiacimi zmenami v ľudskom organizme vzhľadom na vek, pohlavie a fyzickú pripravenosť. Poznatky z danej problematiky využíva vo svojich tréningových programoch zameraných na redukciu tuku, nárast svalovej hmoty, zlepšenie fyzickej zdatnosti a prevencii voči ochoreniam. Vo svojich tréningoch taktiež využíva poznatky z najnovších výskumov v oblasti fitnes a silového tréningu. Poradí vám a pomôže pri tvorbe individuálneho a vyváženého jedálneho lístku.

Prevádzky, kde Jakub trénuje:

Ďalší tréneri