Mgr.Silvia Limbecková

Vzdelanie:

Fakulta Telesnej výchovy a športu - kondičné trénerstvo


Špecializácia:

Ak máte cieľ, dôležitá  je cesta, ktorá k nemu vedie. A na tej Vám veľmi rada pomôžem, či už je Vašim cieľom redukcia     hmotnosti, formovanie postavy, zvyšovanie úrovne kondičných schopností, sily, vytrvalosti, koordinácie, naberanie svalovej hmoty, posilnenie core alebo odstraňovanie svalových dysbalancií.


Mohlo by Vás zaujímať:

V minulosti som sa aktívne venovala plávaniu, šport je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Verím v princíp kalokagathie-harmonického rozvoja tela, mysle a duše a myslím si, že na všetkých stránkach by mal človek neustále pracovať.


Knowledge:

Faculty of Physical Education and Sports- conditioning coaching


Specialization:

When you have a goal, the way leading to it is important. If you wanna lose weight, build the bodyshape you wish, increase the level of conditioning abilities, strength, endurance, coordination, gaining muscle mass, strengthening the core or removing muscle imbalances, it will be my pleasure to help you with achieving your goals.


Interests:

I used to be a competitive swimmer, sport is being inseparable part of my life. I believe in principle of Calocagathy-the harmonious development of the body, mind and soul and I think, that a man should work on all of them.


0.0

Tohto trénera ešte nikto nehodnotil

Hodnotenie zákazníkov

Pre hodnotenie trénera sa musíte prihlásiť

Prevádzky, kde Mgr.Silvia trénuje:

TOWER 115 BRATISLAVA

Ďalší tréneri