Viera Lešková

Vzdelanie:

Fakulta Zdravotníckych vied UCM v Trnave- odbor fyzioterapia

V rámci vysokoškolskej praxe mala Vierka možnosť navštíviť veľké spektrum zdravotníckych zariadení, v ktorých  sa mohla stretnúť s rôznymi typmi ochorení úrazmi, vrodenými chybami, či postihnutiami u pacientov každého veku. Taktiež sa mala možnosť zúčastniť sa na detskom skoliotickom tábore pre deti, ktorý ich mal naučiť zodpovednosti a cvičeniu, tým im do života vniesť pohyb ako každodennú súčasť ich života. Fyzioterapiu vníma ako poslanie motivovať ľudí každého veku k pravidelnému pohybu, ktorý považuje za neoddeliteľnú súčasť prevencie chorôb a vedenie zdravého životného štýlu.

Vo svojej práci sa zaoberá problémami neurologického charakteru - CMP, VAS, paréza n.facialis, ochorenia a úrazy chrbtice, skolióza, kyfóza. Ďalej úrazmi, zápalovými ochoreniami, ochorenia gynekologického charakteru a pooperačné stavy.

Pri svojej práci využíva profesionálny a individuálny prístup, nakoľko každý z nás je iný a následne podľa stavu pacienta, vyberá vhodnú terapiu. Neodmysliteľnou súčasťou jej terapeutických postupov sú mäkké a mobilizačné techniky, bankovaniepostizometrická a antigravitačná relaxácia, hydroterapia, SM systém, Kaltenbornova metodika a iné špeciáne metodiky V rámci fyzikálnej liečby aplikujem elektroterapiu, ultrazvuk, magnetoterapiu, termoterapiu, Laseroterapiu, bioptronovú lampu.

Kurzy: Diagnostika a terapia funkčných porúch – mobilizačné a mäkké techniky

Bankovanie,

5.0

Hodnotil 1 zákazník

Hodnotenie zákazníkov

Pre hodnotenie trénera sa musíte prihlásiť

Prevádzky, kde Viera trénuje:

FYZIOTERAPIA A REHABILITÁCIA

Ďalší tréneri

Golem One Pass

Golem One Pass

Užívajte si neobmedzené fitko aj skupinovky v ktoromkoľvek Goleme na Slovensku