Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Mgr. Ivan Kriško

Vzdelanie:
FTVŠ UK – učiteľstvo telesnej výchovy a šport a zdravie    

Špecializácia:
Vo svojom tréningovom procese sa zameriava na formovanie postavy, naberanie svalovej hmoty, vzpieračským technikám, racionálnej výžive a rozvoju pohybových schopností - sila, rýchlosť, vytrvalosť a koordinačné schopnosti. Okrem spomenutého sa zaoberá tvorbou individuálnych stravovacích plánov na mieru, podľa potrieb každého klienta. Množstvo zredukovaných kíl jeho klientov už presiahlo 100 kilogramov. Prostredníctvom nadobudnutých vedomostí pomáha svojim klientom odstraňovať bolesti chrbta, disbalancie spôsobené športovou špecializáciou alebo zlými pohybovými stereotypmi v dôsledku sedavého zamestnania. Pri práci s klientmi využíva aj rehabilitačné prostriedky a to z dôvodu prevencie zranení a iných porúch pohybového aparátu. Pri riešení zdravotných problémov spolupracuje so špecialistami z odboru fyzioterapie a lekárstva.    

Mohlo by Vás zaujímať:
Ivan je úspešným absolventom magisterského štúdia na FTVŠ UK. Jeho prioritou je neustále vzdelávanie sa, čoho výsledkom je absolvovanie vyše 30 odborných školení a kurzov, z ktorých nadobudnuté znalosti využíva vo svojom tréningovom procese. Počas svojej trénerskej praxe odtrénoval vyše 5000 tréningov.    

Prevádzky, kde Mgr. trénuje:

BORY MALL BRATISLAVA

Ďalší tréneri