Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Jakub Hrubovský

Vzdelanie:

FTVŠ-UK BA -Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy


Špecializácia:

Jakub sa od 8 rokov venuje futbalu, no v súčasnosti sa aktívne venuje vzpieraniu. Počas svojho štúdia nadobudol mnoho poznatkov v oblasti fitness spojené so zdravým životným štýlom, ktoré sa snaží zdokonaľovať. Vo svojom tréningu využíva pomôcky ako foam roller, trx, bosu, fitball, balančné dosky a iné. Pomôže Vám k redukcii hmotnosti, naberaniu svalovej hmoty, odstráneniu svalovej dysbalancie a k zlepšeniu celkového vzhľadu tela. Poradí Vám taktiež v oblasti zdravého stravovania a zostavení jedálneho lístka.

Prevádzky, kde Jakub trénuje:

AUPARK BRATISLAVA

Ďalší tréneri