Golem pass

Možnosť neobmedzeného počtu vstupov na 31 dní bez zmlúv a viazanosti

Mgr. Anežka Habalová

Vzdelanie:
Trnavská univerzita v Trnave, trénerka I. stupňa kulturistiky, fitness a silového trojboja SAKFST

Špecializácia:
Anežka Vám rada pomôže s tréningovým plánom, s úpravou životosprávy, s vhodným výberom doplnkov výživy, a tiež so zostavením individuálneho stravovacieho plánu. Vo svojich tréningoch sa zameriava na správne prevedenie jednotlivých cvikov. Tréning prispôsobuje podľa individuálnych potrieb klienta. Anežka je mladá trénerka, ktorá pokračuje v športovom vzdelávaní , aby mohla ľuďom čo najviac pomôcť a poradiť, pretože jej cieľom je, aby bol každý klient spokojný.

Kontakt:

zilina@golemclub.sk

Prevádzky, kde Mgr. Anežka trénuje:

AUPARK ŽILINA

Ďalší tréneri